Wykorzystanie druku 3D w niskoseryjnej produkcji pamiątkowych medali

ETAP II: drukowanie 3D wzorca medalu

Na początek zostały wydrukowane próbne modele, a następnie model główny, który stanowił wzorzec medalu. Do druku wykorzystana została drukarka firmy Formlabs Form 2. Wykonano dwie próby na drodze do uzyskania odpowiedniego wzorca. Pierwszą próbą był wzorzec medalu z szarej żywicy Standard Grey. Żywica ta jest jedną z bardziej precyzyjnych spośród żywic standardowych Formlabs, dlatego zdecydowano się z niej wykonać pierwszy testowy wydruk. Wydruk ten miał na celu zobrazować, jak wyglądają poszczególne detale medalu, już nie w programie komputerowym, a w rzeczywistości. Pozwoliło to na wprowadzenie wszelkich poprawek, zweryfikowanie założeń wstępnych i przystąpienie do wydruku głównego. Wydruk ten został wykonany z żywicy High Temp. Wybór tej żywicy został zmotywowany faktem, że w dalszej części produkcji medali technologia wymagała zastosowania wysokich temperatur. W związku z tym zrezygnowano z żywicy Grey, która nie jest wystarczająco odporna na wysokie temperatury i zdecydowano się na materiał High Temp, mający pod względem temperaturowym dużo lepsze właściwości. Przed wydrukiem plik STL został ostatecznie zmodyfikowany w programie PreForm. Model ustawiono i wygenerowano suporty tak, aby znajdowały się one tylko na krawędzi medalu i nie zachodziły na jego część artystyczną.

Model z podporami w programie PreForm


ETAP III: Wulkanizacja i wykonanie form

Wulkanizacja stanowiła krok prowadzący do tego, aby na podstawie wydruku z Form 2 stworzyć gumową formę, dzięki której byłoby możliwe odlanie woskowych wzorców medalu. W tym celu wydruk główny z żywicy High Temp został opakowany nieutwardzoną gumą, a następnie całość wystawiono na działanie wysokiej temperatury w celu usieciowania gumy. Tak powstała gumowa forma, która posłużyła do odlania woskowego wzorca.

wulkanizacja formy


Etap IV: wykonanie odlewu z brązu

Wykonanie odlewu z brązu zaczyna się od stworzenia ceramicznej formy wokół woskowego wzorca. Następnie, kiedy ceramiczna forma ma odpowiednio dużo warstw, działa się na nią bardzo wysoką temperaturą. To powoduje rozpuszczanie woskowego wzorca. Jest to tak zwana metoda wosków traconych. Następnie ceramiczną formę wypełnia się stopem brązu, który po zastygnięciu oczyszcza się z ceramicznej powłoki i ostatecznie obrabia. W efekcie otrzymano medal, którego elementy artystyczne zostały wiernie odwzorowane.

medal z żywicy i medla z brązu
Wydruk z żywicy High Temp (po lewej) i medal z brązu (po prawej)Dowiedz się więcej i pobierz poradnik: Formy z wulkanizowanej gumy z wzorcami wydrukowanymi w technologii 3D

Czytaj więcej: Druk 3D 144

CadXpert to autoryzowany dystrybutor Stratasys/MakerBot
 

CadXpert to autoryzowany dystrybutor Stratasys/MakerBot oraz Formlabs. Oferujemy drukarki 3D, skanery 3D i usługi drukowania 3D w 5 technologiach.

Polska