Wykorzystanie druku 3D w niskoseryjnej produkcji pamiątkowych medali

Wykorzystanie druku 3D w niskoseryjnej…
We współpracy z krakowskim Bractwem Kurkowym firma CADXPERT przystąpiła do realizacji interesującego projektu. Jego założeniem było stworzenie oryginalnych medali z brązu, które stanowić miały nagrodę dla uczestników Pucharu Europy w Strzelaniu z Broni Czarnoprochowej. Projekt zakładał wykonanie dwustu sztuk medali. Tak niewielka ilość wpłynęła na to, że wybrano metodę odlewu z brązu z wykorzystaniem technologii druku 3D.

Wykorzystanie druku 3D w niskoseryjnej produkcji pamiątkowych medali


We współpracy z krakowskim Bractwem Kurkowym firma CADXPERT przystąpiła do realizacji interesującego projektu. Jego założeniem było stworzenie oryginalnych medali z brązu, które stanowić miały nagrodę dla uczestników Pucharu Europy w Strzelaniu z Broni Czarnoprochowej. W związku z tym postanowiono wykonać okolicznościowe medale, na których awersach i rewersach umieszczono szczególne dla tej uroczystości elementy historyczne: pomnik Marcina Oracewicza i motyw Srebrnego Kura – symbolu Bractwa. Projekt zakładał wykonanie dwustu sztuk medali. Tak niewielka ilość wpłynęła na to, że wybrano metodę odlewu z brązu z wykorzystaniem technologii druku 3D.

Pobierz poradnik: Formy z wulkanizowanej gumy z wzorcami wydrukowanymi w technologii 3D

Ubiegłoroczna edycja Pucharu Europy w Strzelaniu z Broni Czarnoprochowej była szczególna, ponieważ odbywała się w roku jubileuszu 760 rocznicy lokacji krakowskiego Bractwa Kurkowego. Warto wspomnieć, że równocześnie z Pucharem odbywał się też Memoriał im. Marcina Oracewicza, legendarnego członka Bractwa Kurkowego, którego pomnik znalazł się na pamiątkowym medalu.

ETAP I: projektowanie 3D medalu

Pierwszym etapem na drodze do realizacji projektu było wybranie odpowiedniej koncepcji jego realizacji. W pierwszym kroku zostały przyjęte założenia, co do treści zawartej na medalu, jego formy oraz wyrazu artystycznego. Ponadto założono, że do stworzenia elementów artystycznych awersu i rewersu medali zostanie użyta tzw. metoda wyciągania ze zdjęć, a do wykonania samych medali odlewanie z brązu.

Po ustaleniu założeń przystąpiono do ich realizacji. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wykonanie zdjęć wspomnianego wcześniej pomnika Marcina Oracewicza oraz figurki Srebrnego Kura, które stanowiły podstawę do motywów prezentowanych na medalach.

figurka marcian Oracewicza, Figurka Srebrnego Kura


Kolejnym zadaniem było projektowanie w środowisku 3D. W tym celu wykorzystano narzędzie pozwalające na stworzenie komputerowego modelu 3D w oparciu o opracowane pliki graficzne. W pierwszej kolejności wyrysowano zewnętrzny kształt medalu w obszarze widoku 2D i dzięki funkcji wyciągnięcia nadano mu odpowiednią grubość. W rezultacie otrzymano model 3D jako bazę kolejnych operacji. Następnie zaimportowano poszczególne bitmapy na właściwe warstwy: awers (przód medalu) oraz rewers (tył medalu). Dzięki dedykowanej funkcjonalności program przekonwertował wczytane grafiki na wygrawerowane w modelu detale. Konieczne było także dopracowanie wygenerowanych automatycznie powierzchni modelu. W tym celu wykorzystano narzędzia edycyjne, takie jak m.in. wygładzenie, rzeźbienie, nakładanie czy wysmużenie. Napisy wygenerowano dzięki opcji pozwalającej na stworzenie tekstu zarówno po prostej ścieżce, jak i po łuku.

Model STL medalu


Ze względu na kolejny etap całego procesy wytwarzania, czyli produkcję należało również uwzględnić odpowiednie uwypuklenie poszczególnych powierzchni modelu. Po opracowaniu finalnej wersji projektu, wyeksportowano model 3D do formatu STL.

Czytaj więcej: Druk 3D 147

CadXpert to autoryzowany dystrybutor Stratasys/MakerBot
 

CadXpert to autoryzowany dystrybutor Stratasys/MakerBot oraz Formlabs. Oferujemy drukarki 3D, skanery 3D i usługi drukowania 3D w 5 technologiach.

Polska