Wykorzystywać PET z recyklingu do produkcji nowych opakowań

Wykorzystywać PET z recyklingu do produkcji nowych opakowań
Zdaniem organizacji PETcore istnieje coraz większa potrzeba tego, by tworzywa PET poddawane uprzednio recyklingowi służyły w głównej mierze do produkcji kolejnych opakowań, a nie innych produktów.

Organizacja PETcore, której celem jest wspieranie w Europie zbiórki, odzysku i recyklingu poużytkowych opakowań PET, przyznaje że światowy przemysł producentów i przetwórców tworzywa PET poszukuje obecnie możliwości stosowania systemów „od kołyski do kołyski”, w przypadku których pojemniki byłyby poddawane recyklingowi, po czym wytwarzałoby się z nich nowe opakowania PET, a nie inne produkty. Tym samym należy rozważyć – postuluje PETcore - długoterminowy wpływ wielu przetwórców na jakość końcowego wyglądu pojemnika, np. butelki na wodę mineralną lub napoje gazowane. Coraz większa ilość pojemników przedostających się do strumienia recyklingu zawiera już znaczną ilość materiału z recyklingu. Ten obecny pozorny sukces recyklingu będzie miał jednak negatywny wpływ na długoterminową estetykę pojemników PET. Stanie się tak ponieważ jakość surowca będzie pogarszać się z każdym kolejnym procesem recyklingu. Co więcej, duża ilość produkcji kształtek zawiera szybciej rozgrzewające się tworzywo, np. to stosowane do produkcji butelek na napoje gazowane, co może mieć dodatkowy wpływ na wygląd pojemników.

Biorąc pod uwagę powszechnie realizowany scenariusz, w którym opakowanie jest poddawane recyklingowi po raz pierwszy, zawiera wtedy typowo do 30 proc. powtórnie przetwarzanego tworzywa. W razie wielokrotnego przetwarzania recyklat będzie przechodził przez jeden lub kilka historii przetwarzania. Tymczasem w przypadku wielokrotnych cykli coraz trudniej jest zachować estetykę pojemników otrzymywanych z materiału po recyklingu. Aby przeciwstawić się rygorom wielokrotnego przetwarzania tworzywo PET będzie musiało stać się bardziej solidne, tak aby wchodząc ponownie do strumienia recyklingu na każdym stopniu było tak czyste jak to tylko możliwe.

Badania nad poprawą parametrów procesów PET w strumieniu recyklingu pozwoliły już na opracowanie wielu potencjalnych rozwiązań tego problemu. Badacze barwników i specjaliści od spraw dyspersji dodatków wierzą, że uda się pokonać ten problem poprzez poprawę technologii ponownego nagrzewania podczas przetwarzania preform PET. Pomimo tego, że zdolność do ponownego nagrzewania może zostać doprowadzona do ekstremum w celu utworzenia perfekcyjnie czystych preform, to należy zachować równowagę pomiędzy osiągnięciem ekonomicznego procesu ponownego nagrzewania i optymalizacją estetyki pojemników.

Ta nowa technologia ponownego nagrzewania obejmuje wysokiej jakości komponent absorpcji promieniowania podczerwonego, który uzyskiwał będzie dużą zdolność ponownego nagrzewania w porównaniu z obecnie dostępnymi technologiami. Będzie również jednocześnie demonstrował efekt maskujący dla potencjalnego żółknięcia tworzywa występującego po wielokrotnym przetwarzaniu.

Technologia ze względu na swoją naturę pozwala nadać polimerowi niebieskie zabarwienie, co sprawia, że wytworzony pojemnik będzie jasny i przezroczysty. To zapobiega żółknięciu, które ma negatywny wpływ na końcowy wygląd pojemnika, a w rezultacie pozwala na osiągnięcie lepszej jakości materiału po recyklingu. Analizy przetwarzania z technologią ponownego nagrzewania wykazały, że zachowana została 100 proc. zdolność do absorpcji promieniowania podczerwonego.