Wyniki finansowe BASF za pierwsze półrocze 2011

Wyniki finansowe BASF za pierwsze półrocze 2011
W pierwszym półroczu 2011 roku, który jest Międzynarodowym Rokiem Chemii, firma BASF wykazała się dynamicznym rozwojem. Udało się znacznie poprawić bardzo dobre wyniki z ubiegłego roku. „Sytuacja gospodarcza w pierwszym półroczu była dla nas bardzo korzystna. Osiągnięte wyniki świadczą o tym, że udało nam się dobrze wykorzystać sprzyjające warunki” – powiedział prezes zarządu BASF dr Kurt Bock podczas prezentacji wyników w Ludwigshafen.

Po dobrym początku roku nastąpił dobry i solidny II kwartał. Obrót wzrósł o 13,9 % do 18,5 mld EUR, a wynik działalności operacyjnej (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych powiększył się o 1,4% do 2,2 mld EUR, mimo wstrzymania wydobycia ropy w Libii. W II kwartale 2010 roku wynik na działalności operacyjnej w Libii przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych wyniósł 280 mld EUR. Korzystając z tych danych jako z bazy porównawczej EBIT przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych wzrósł o 16%.

W porównaniu z niespotykanie dynamicznym rozwojem w I kwartale w II kwartale wskaźniki wzrostu ustabilizowały się na oczekiwanym poziomie. Ponadto po raz pierwszy od I kwartału 2010 odnotowano ujemne efekty walutowe wynoszące 6%, które były wynikiem słabości dolara amerykańskiego. Pozytywny wpływ na osiągnięte wartości obrotów miała integracja firmy Cognis. Ponadto wzrósł poziom sprzedaży w segmencie chemikaliow. Marża wyniku przed opodatkowaniem w segmencie Oil & Gas ukształtowała się w związku z przerwaniem wydobycia ropy naftowej w Libii na poziomie niższym niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Skumulowany obrót wyniósł w I półroczu 2011 r. 37,8 mld EUR. Jest to kwota o 19,4% wyższa niż ta osiagnięta w tym samym okresie w roku ubiegłym. Natomiast marża EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrosła o 19,4% do ok. 5 mld EUR.

BASF potwierdza prognozę na rok 2011
Perspektywy koniunktury na drugie półrocze BASF ocenia jako pozytywne, jednak firma liczy się z mniejszą dynamiką wzrostu, która była dostrzegalna już pod koniec II kwartału 2011 roku. Bock: „Ryzyko spadku koniunktury nadal istnieje. Dlatego niezmiennie bacznie obserwujemy zmiany kursu euro oraz sytuację zadłużenia w niektórych krajach europejskich i w USA. Ponadto istotny i niepokojący czynnik stanowi dla nas wysoka cena ropy, która obciąża nasze marże i skłania naszych klientów do większej ostrożności.”

W wielu obszarach konieczne były podwyżki cen i taka tendencja utrzyma się w przyszłości. Polityczne napięcia – w szczególności w Afryce Północnej – w dalszym ciągu powodują dezorientację na rynkach. Zgodnie z zapowiedzią z początku maja, firma BASF w związku z obecna sytacją w Libii nie liczy na to, że w tym roku uda jej się wznowić działalność w tym kraju.

Czytaj więcej: Finanse 67 Ze świata 316

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska