Wyniki finansowe BASF za pierwsze półrocze 2011

W odniesieniu do branży chemicznej firma zakłada wzrost produkcji chemicznej na świecie w wysokości od 5 od 6%, przy czym wzrost ten może kształtować się bardzo różnie w poszczególnych regionach. Bez wzgledu na to BASF chce w każdym regionie osiągnąć wzrost na poziomie wyższym od średniego. Na cały rok 2011 firma BASF prognozuje średni kurs walutowy wynoszący 1,40 dolara amerykańskiego za 1 euro. Ze względu na niezmiennie wysoką i rosnącą cenę surowej ropy naftowej przyjęta do tej pory średnia roczna cena została zwiększona o 10 dolarów amerykańskich do 110 dolarów amerykańskich za baryłkę.

Bock: „Ze względu na pomyślny rozwój działalności w pierwszym półroczu ufamy, że cały ten rok będzie dla nas pomyślny. Mimo mniejszego wydobycia ropy naftowej grupa BASF oczekuje znacznego wzrostu obrotów. Jeśli chodzi i wartość marży EBIT przed uwzględnieniem wpływów i po skorygowaniu o należny podatek od nabycia ropy naftowej nadal dążymy do znacznego przekroczenia naszego rekordu z roku 2010. Także w 2011 roku uzyskamy wysoką marżę na kosztach kapitałowych.“

Wzrost obrotu w prawie wszystkich segmentach
W segmencie Chemicals obrót wyraźnie przekroczył wartość z analogicznego kwartału ubiegłego roku. Ceny sprzedaży wzrosły we wszystkich obszarach, w szczególności w obszarze Petrochemicals. Na marżę EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych negatywnie wpłynęły planowane i nieplanowane przestoje w produkcyji. W związku z tym osiągnęła ona zaledwie poziom z poprzedniego roku.

W segmencie Plastics sprzedaż zwiększyła się w obu obszarach. Wyższe ceny przyczyniły się dodatkowo do wzrostu obrotów. EBIT przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych przekroczył wartość z analogicznego kwartału roku poprzedniego ze względu na ilość sprzedanych produktów jak i w odniesieniu do marż.

W segmencie Performance Products osiągnięto znaczny wzrost obrotów, do czego w dużej mierze przyczyniło sie przejęcie działalności firmy Cognis. Przełożyło się to również na wzrost marży EBIT przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych.

W segmencie Functional Solutions do dużego wzrostu przyczyniły się wszystkie obszary dzialaności. Marża EBIT przed wpływami specjalnymi lekko przekroczyła poziom z analogicznego kwartału ubiegłego roku. Stało się to przede wszystkim za sprawą ilosciowego wzrostu sprzedaży produktów z zakresu Catalysts.

W segmencie Agricultural Solutions sprzedaż wzrosła w stopniu zadowalającym. Z powodu słabości dolara amerykańskiego obrót utrzymywał się na poziomie z ubiegłego roku przy stabilnych cenach sprzedaży. Marża EBIT przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych nieznacznie przewyższyła wartość z II kwartału 2010 r.

Czytaj więcej: Finanse 67 Ze świata 316

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże