Wyniki finansowe BASF za pierwsze półrocze 2011

W segmencie Oil & Gas obrót wzrósł w małym stopniu ze względu na wyższe notowania surowej ropy naftowej i wyższe ceny sprzedaży gazu ziemnego. Na skutek wstrzymania wydobycia ropy naftowej w Libii w końcu lutego 2011 r. znacznie zmniejszyła się ogolna wartość wydobycia. Stąd marża EBIT przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych ukształtowała się na poziomie poniżej analogicznego kwartału ubiegłego roku. Natomiast wynik po opodatkowaniu i uwzględnieniu udziałów innych udziałowców znacznie się zwiększył.

Obrót i wynik rosną we wszystkich regionach
We wszystkich regionach wyniki działalności firmy BASF w pierwszym półroczu były dodatnie. W niektórych wzrost byl nawet na poziomie dwucyfrowym.

W Europie możliwy był znaczny wzrost obrotu i wyniku. Duży wkład miał tu segment Performance Products. W przypadku obszaru Chemicals wyższe koszty surowców znalazły przełożenie na ceny rynkowe. Obroty wzrosły również w obszarze Plastics dzięki dużemu popytowi w branży motoryzacyjnej.

Obrót wzrósł również w Ameryce Północnej. W dużej mierze przyczyniła się do tego integracja działalności firmy Cognis w segmencie Performance Products. Działalność chemiczna we wszystkich obszarach rozwijała się pomyślnie. W segmencie Agricultural Solutions obrót uległ zmniejszeniu ze względu na słabszego dolara amerykańskiego i trudne warunki pogodowe. Łączny wynik ukształtował się na wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu z ubieglego roku.

Dzięki dużemu popytowi zwiększył się obrót w regionie Azji i Pacyfiku. Oprócz działalności firmy Cognis przyczyniły się do tego wyższe ceny uwarunkowane wyższymi kosztami surowców, przede wszystkim w segmentach Petrochemicals, Performance Polymers i Catalysts. Wynik zwiększył się w szczególności dzięki dobrym marżom w segmencie Performance Products.

W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie możliwy był znaczny wzrost obrotu i wyniku. Pozyskana działalność firmy Cognis miała istotny wkład w zwiększenie obrotów. Pomyślny rozwój działalności w obszarze środków ochrony roślin przyczynił się do znacznego zwiększenia wyniku.

Czytaj więcej: Finanse 67 Ze świata 316

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska