Wypychacze pozostawiają ślady na wypraskach

Jeśli otrzymywane wypraski mają na swej powierzchni ślady w postaci zagłębień, wypukłości, różnic w gładkości lub powleczeniu, czy nawet rys i chropowatości to są to odciski po wypychaczach. Co więc robić gdy wypychacz pozostawia ślad?

Powstawanie takich wad uwarunkowane jest wieloma czynnikami związanymi m.in. z niewłaściwym doborem parametrów przetwórczych lub też błędami w wykonaniu i konstrukcji formy.

Odciśnięcia wypychacza charakteryzują się tym, że na powierzchni zamykającej kształtki wtryskowej powstają wgniecenia lub uwypuklenia. W związku z różnicami w grubości ścianek na widocznej powierzchni formy występują różnice w połysku i powleczenia. Mogą się też pojawić rysy i chropowatości ułożone w kierunku otwierania formy.

Dlaczego w ogóle takie wady powstają?

Otóż do najważniejszych licznych przyczyn powstawania śladów po wypychaczach zalicza się m.in. przyczyny związane z techniką procesów przetwórczych (np. niewłaściwie dobrane parametry przetwórcze mogą powodować "przeładowanie" formy i zakleszczanie wypraski), przyczyny geometryczne (np. błędne dopasowanie lub zła długość wypychacza), przyczyny mechaniczne uwarunkowane wytrzymałością (np. błędnym zwymiarowaniem i wykonaniem formy) oraz w ostatniej kolejności przyczyny termiczne (znaczne różnice temperatur pomiędzy wypychaczem a ścianką narzędzia).

Pomocne w zidentyfikowaniu przyczyny powstawania śladów po wypychaczach na powierzchni wypraski i w wyeliminowaniu tej wady będzie wyjaśnienie kilku kluczowych kwestii.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w których widoczne będą różnice w połysku, wówczas należy unikać ekstremalnych wartości ciśnienia w formie. W tym celu konieczne jest zoptymalizowanie punktu przełączenia fazy wypełniania na docisk, obniżenie ciśnienie docisku, skrócenie czasu działania ciśnienia docisku, równomierne wyrównywanie temperatury formy, a także zmiana kształtu, system wypychacza.

Jeśli wypychacz nie został równo dopasowany lub wystąpił luz osiowy, wówczas należy kontrolować obniżanie się i powierzchnie główek wypychacza.

Gdy dojdzie do zbyt wypukłego odciśnięcia spowodowanego wypchnięciem wypychacza, wówczas trzeba stosować dłuższe wypychacze. W razie zbyt wczesnego odformowania zalecane jest wydłużenie czasu chłodzenia.

Problemem może być też deformacja formy. By sobie poradzić z tym kłopotem należy unikać ekstremalnych wartości ciśnienia w formie. W tym celu trzeba zoptymalizować punkt przełączenia fazy wypełnienia na docisk, obniżyć ciśnienie docisku oraz usztywnić konstrukcję formy.

W razie gdy dochodzi natomiast do takiego mankamentu jak wysokie siły działające podczas odformowania, wtedy rozwiązaniem jest zmiana ciśnienia docisku, czasu chłodzenia oraz poprawa wentylacji rdzeni.

Do wad powierzchniowych wyprasek należą ślady po wypychaczach. Zidentyfikowanie przyczyny ich powstawania może nie być łatwe, ponieważ ich tworzenie się uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Może okazać się, że aby wyeliminować tę wadę trzeba będzie wykonać szereg czynności począwszy od zmiany nastawy odpowiednich parametrów przetwórczych aż po dokonanie poprawek w wykonaniu i konstrukcji formy.