Wyroby gumowo-metalowe. Łączenie gumy z metalami

Po odtłuszczeniu, powierzchnie metalowe w miejscu łączenia z gumą należy oczyścić z warstwy tlenków i rdzy w procesach mechanicznych lub chemicznych. Procesy te służą również zwiększeniu powierzchni i profilu podłoża.

Procesy mechaniczne obejmują obróbkę skrawaniem, szlifowanie i czyszczenie strumieniowo-cierne. Zwykłym medium stosowanym w przypadku podłoży stalowych są ścierniwa zgodne z normą PN-EN ISO 11124-4:2018-10. Można również wykorzystywać śrut z metali nieżelaznych oraz piasek kwarcowy i karborund. Elementy poddane obróbce mechanicznej powinny być ponownie odtłuszczone.

Nieutlenioną powierzchnię metalu należy zabezpieczyć przed ponowną pasywacją poprzez naniesienie środka podkładowego lub właściwego środka łączącego. Należy przestrzegać następujących reżimów czasowych: stal - max. 8 godzin; aluminium - max. 2-3 godziny; stal szlachetna, mosiądz - max. 30 minut. Im krótszy jest czas między obróbką strumieniowo-cierną a naniesieniem środka łączącego, tym mniejsze niebezpieczeństwo związane z powstawaniem błędów połączenia.

Procesy chemicznej obróbki powierzchni stali obejmują wytrawianie powierzchni kwasem, a następnie fosforanowanie, jak również obróbkę galwaniczną - powłoki cynkowe, cynkowo-żelazowe i cynkowo-niklowe. Aluminium jest zazwyczaj anodowane elektrolitycznie w obecności kwasu siarkowego, chromowego lub fosforowego. Uzyskuje się w ten sposób twardą, odporną warstwę tlenku, która zwykle tworzy dobre połączenia z obecnie stosowanymi systemami wiążącymi.

Na przygotowaną powierzchnię metalu kleje rozpuszczalnikowe można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Elementy metalowe można również zanurzyć w preparacie. Ogólne zalecenia dotyczące grubości suchej warstwy nanoszonego środka łączącego są następujące:

  • dla podkładu: od 5,1 do 12,7 µm
  • dla środka łączącego (kleju): od 12,7 do 25,4 µm
  • dla kleju stosowanego do połączenia zwulkanizowanego elementu gumowego z metalem: od 20,3 do 33,0 µm.

Dobór systemu klejącego uzależniony jest od rodzaju zastosowanego elastomeru. Mieszanki kauczuków o wyższej polarności (kauczuki nitrylowe, chloropren) lepiej łączą się z metalami niż mieszanki kauczuków niepolarnych oraz o mniejszej ilości wiązań nienasyconych. Dlatego warto kierować się zaleceniami producentów klejów.

zdolnosc-mieszanek
Rys. 2. Zdolność mieszanek do łączenia się z metalami: NBR - kauczuk akrylonitrylowy, CR - kauczuk chloroprenowy, SBR - kauczuk butadienowo - styrenowy, NR - kauczuk naturalny, IIR - kauczuk butylowy, EPDM - kauczuk etylenowo - propylenowo - dienowy (na podstawie materiałów firmy LORD)

Na jakość i wytrzymałość połączenia z metalem, oprócz kauczuku, wpływają także pozostałe składniki mieszanki. Ważne są chociażby ilości i rodzaje zastosowanych napełniaczy. Przykładowo: z metalami lepiej łączą się mieszanki zawierające powyżej 40 phr sadzy (ważny będzie również jej rodzaj); adhezję poprawi też wprowadzenie do mieszanki glinokrzemianów i krzemionki. Łatwiej łączą się z metalami mieszanki zawierające siarkowy zespół wulkanizacyjny. Należy także zwrócić uwagę na obecność w mieszance olejów i substancji ochronnych (wosków, antyozonantów, przeciwutleniaczy) pod kątem ich kompatybilności z matrycą polimerową. Preferowana jest jak najmniejsza ilość tych związków w mieszance, niezbędna do uzyskania zadowalającej wydajności produkcji i jakości wytwarzanych części bez powodowania wykwitów na powierzchni gumy.

W przetwórstwie mieszanek kauczukowych szerokie zastosowanie znalazły sole kobaltu, niklu i cynku (zwłaszcza naftenian kobaltu) w połączeniu z reaktywnymi żywicami. Związki te poprawiają adhezję mieszanek do metali (ocynkowanych, mosiądzowanych).

W przypadku mieszanek wulkanizowanych nadtlenkowo można stosować metaliczne pochodne kwasu akrylowego (diakrylan i dimetakrylan cynku). Optymalna ilość mieści się w granicach 8–10 cz. wag. (jeśli chodzi o stal, jest to ok. 20 cz. wag.). Związki te pełnią rolę promotorów adhezji, jak również funkcję koagentów wulkanizacji.

Części gumowo-metalowe są zwykle wytwarzane w procesie formowania tłocznego, przetłocznego lub wtryskowego. Wyroby wielkogabarytowe można wulkanizować w autoklawie. Najlepsze i najbardziej pewne połączenia uzyskuje się w przypadku świeżo walcowanych (odświeżonych) mieszanek kauczukowych. Jeśli mieszanka do łączenia jest dostarczana przez kooperanta czy poddostawcę, warto o tym pamiętać.

Właściwe przeprowadzenie wulkanizacji ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiej jakości połączenia między gumą a metalem. Czy coś może pójść nie tak? Oczywiście. Dlatego w najbliższym czasie postaram się wrócić do tematu łączenia gumy z metalami i przybliżyć możliwe problemy technologiczne oraz metody badań wytrzymałościowych.

Karol Niciński

Źródła
Adhesion Science – Rubber-to-Metal Bonding, https://www.lord.com [dostęp: 12.11.2022 r.]
Chandrasekaran Ch., Anticorrosive Rubber Lining. A Practical Guide for Plastics Engineers, 2017, William Andrew Elsevier Inc., ISBN 978-0-323-44371-5
Vanooij W., Harakuni P., Buytaert G., Adhesion of Steel Tire Cord to Rubber, Rub. Chem. Technol., 82, 2009, 315–339
Crowther B. (Ed.), The Handbook of Rubber Bonding (revised Edition), Shawbury 2003, Rapra Technology Ltd., ISBN: 1-85957-394-0
https://dekalbmetal.com/capabilities/rubber-to-metal-bonding/, [dostęp: 12.11.2022]