Wulkanizacja
Wiadomości Plastech

Wyroby gumowo-metalowe. Łączenie gumy z metalami

Wyroby gumowo-metalowe. Łączenie gumy z metalami

Artykuły gumowo-metalowe są powszechnie wykorzystywane w rozmaitych zastosowaniach przemysłowych. Aby optymalnie spełniały swoją rolę, muszą być projektowane z zachowaniem dbałości o szczegóły.

O właściwościach mieszanek kauczukowych

O właściwościach mieszanek kauczukowych

W Europie istnieje ponad 6000 firm produkujących wyroby gumowe. 98% z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, które często odpowiadają na bardzo specyficzne i często niszowe potrzeby swoich klientów.

Proces produkcji wyrobów gumowych a zdrowie pracowników

Proces produkcji wyrobów gumowych a zdrowie pracowników

Do wyprodukowania wyrobów gumowych wykorzystuje się szereg surowców chemicznych, co po- woduje, że przemysł gumowy stwarza pewne zagrożenie dla zatrudnionych w nim osób. Najczęściej zgłaszanymi przez pracowników tej branży problemami zdrowotnymi są stany zapalne skóry

Przemysł gumowy a środowisko

Przemysł gumowy a środowisko

Przemysł gumowy ze względu na specyfikę produkcji (m.in. stosowanie różnorodnych związków organicznych i surowców mineralnych, energochłonność procesów przetwórczych czy hałas) nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne – nie tylko lokalnie, ale w skali globalnej.

Sposoby zagospodarowania odpadów gumowych

Sposoby zagospodarowania odpadów gumowych

Produkty wykonane z gumy są nieodzowną częścią naszego codziennego życia. Ten niezwykły materiał posiadający jedną niepowtarzalną cechę - elastyczność - znajduje zastosowanie w dziesiątkach tysięcy różnych produktów.