Wyróżnienie Konkursu na Polski Produkt Przyszłości

Wyróżnienie Konkursu na Polski Produkt Przyszłości
W VII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości Instytut Chemii Przemysłowej z Warszawy wraz z firmą King-Plast Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowej zdobyły wyróżnienie w kategorii - Technologia Przyszłości, za projekt "Technologia wytwarzania tworzyw konstrukcyjnych z butelek PET w procesie wytłaczania reaktywnego".

W dniu 26 listopada 2003 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu "Polski Produkt Przyszłości" organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów RP, oraz wręczenie nagród autorom wyróżnionych projektów.

Rozdanie nagród

Wdrożona po raz pierwszy na skalę przemysłową przez King-Plast Sp. z o.o technologia -opracowana w Instytucie Chemii Przemysłowej w
Warszawie obejmuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemicznej modyfikacji tworzyw termoplastycznych, znalazła się w "eksportowej dziesiątce" najciekawszych polskich osiągnięć technicznych ostatnich lat. Jest przykładem nowatorskiego proekologicznego rozwiązania oraz uzyskania produktów o najwyższej jakości i konkurencyjnych wskaźnikach techniczno-ekonomicznych.

Tworzywa konstrukcyjne o nazwie handlowej Reylan wytwarzane w oparciu o wyróżnioną technologię należą do grupy produktów, o unikalnym i wysokim poziomie parametrów jakościowych, oraz szerokim spektrum możliwości zastosowań technicznych w wiodących gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł maszynowy, samochodowy, elektronika, elektrotechnika, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy i osprzęt żeglarski.

Oferta handlowa obejmuje techniczne tworzywa termoplastyczne o strukturze semikrystalicznej, oraz gatunki wzmacniane włóknem szklanym, gatunki niepalne, oraz napełniane wypełniaczem mineralnym i dodatkowo barwione, Reylany mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb, biorąc pod uwagę właściwości dymowe, toksyczność, palność, prędkość rozprzestrzeniania się płomienia itp.

Jakość produktów dzięki zastosowaniu technologii i urządzeń najnowszej generacji dostosowana została do wymagań rynku, w tym wymagań Unii Europejskiej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wprowadzenie na rynek krajowy nowego tworzywa, jako zamiennika importowanych tworzyw konstrukcyjnych stwarza perspektywę zmniejszenia deficytu w handlu zagranicznym oraz możliwości eksportu.


Kontakt:


King-PlastKing-Plast Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16 D
24-320 Poniatowa
tel: +48 81 8205853
fax: +48 81 8205944

king-plast@king-plast.com
http://www.king-plast.com

Czytaj więcej: Nagrody 208