Wysokie zyski Grupy Ergis

Wysokie zyski Grupy Ergis
W pierwszym kwartale 2014 roku przychody Grupy Ergis wyniosły 163,9 mln zł i były o 1,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na uwagę zasługuje wzrost zysku operacyjnego, który osiągając poziom 9,2 mln zł był o 52,4 proc. wyższy niż w I kwartale 2013 roku oraz zysku netto - rezultat w wysokości 5,9 mln zł jest aż o 141,7 proc. wyższy niż przed rokiem.

Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży większości asortymentów, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych, w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski, a także wzrostu udziału sprzedaży folii nanoErgis w całości sprzedaży folii stretch.

W I kwartale 2014 roku Grupa Ergis przedterminowo zakończyła rozruch nowej linii do produkcji folii nanoErgis w zakładzie w Oławie. W efekcie spółka dysponuje dwiema liniami do produkcji folii nano (pierwsza została uruchomiona w tej samej lokalizacji w 2012 roku) i są one jedynymi w Europie liniami wykorzystującymi w pełni możliwości nanotechnologii. Obie zostały dostarczone przez niemiecką firmę Windmöller&Hoelscher KG. Koszt inwestycji wyniósł ok. 18 mln zł.

Jednocześnie Grupa Ergis oddała do dyspozycji swoich klientów laboratorium badawcze ELSA (Ergis Load Stability Academy), umożliwiające przeprowadzanie testów. W ich efekcie można osiągnąć ograniczenie ilości zużywanej folii stretch, dzięki lepszemu wykorzystaniu szczególnych właściwości nanoErgis.

W kwietniu 2014 roku rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez zarząd politykę dywidendową. Zarząd wnioskuje o wypłatę dywidendy w wysokości 10 groszy na akcję z zysku wypracowanego w 2013 roku.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska