Wysokowydajne polimery do klejów termotopliwych

Wysokowydajne polimery do…

Koncern Lanxess będzie obecny na tegorocznym Sympozjum In-Adhesives w Monachium, na którym ekspert koncernu przedstawi swoją prezentację naukową. W dniu 26 lutego 2019 r. Ronald M. Emanuel, Jr., zajmujący stanowisko starszego naukowca w zakresie badań i rozwoju w dziale globalnych badań i rozwoju nad spoiwami w jednostce biznesowej Urethane Systems koncernu Lanxess, wygłosi prezentację pt. "Wyjątkowe, wysokowydajne prepolimery uretanowe o niskiej zawartości monomerów do klejów termotopliwych".

Na sympozjum, którego tematem są innowacje, prezentuje się najnowsze osiągnięcia i aktualne trendy w obszarze spoiw i ich zastosowań w szerokiej gamie branż, a także rozwiązania, najnowsze osiągnięcia i wyniki pracy naukowej w kluczowych obszarach obejmujących motoryzację i lotnictwo, ultralekkie konstrukcje, elektronikę i medycynę.

Koncern Lanxess jest liderem w dziedzinie innowacji w zakresie technologii prepolimerów o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych (ang. Low-Free, LF), która jest oferowana na rynku pod marką Adiprene LF. Dzięki tej technologii jednostka Urethane Systems koncernu Lanxess opracowała wyjątkowe prepolimery o zawartości wolnego diizocyjanianu difenylometanu (MDI) i innych izocyjanianów mniejszej niż 0.10%. Te prepolimery są wykorzystywane w produkcji klejów termotopliwych w branży motoryzacyjnej, budowlanej i elektronicznej. Prepolimery o niskiej zawartości monomerów zapewniają wyjątkowe właściwości techniczne, niezrównane właściwości przetwórcze i parametry wydajnościowe, a także korzyści z zakresu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

- Koncentrujemy naszą działalność rozwojową na poszerzeniu oferty polimerów o bardzo niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych, gdyż stanowią kluczowy czynnik pozwalający na poprawę higieny przy przetwarzaniu oraz bezpieczeństwa pracowników - wyjaśnia Ronald M. Emanuel. Prepolimery uretanowe o niskiej zawartości monomerów spełniają coraz bardziej restrykcyjne wymogi regulacyjne i pozwalają na produkcję produktów gotowych o niższej klasyfikacji zagrożeń. Ponadto nie są klasyfikowane jako toksyczne.

Technologię prepolimerów o niskiej zawartości monomerów opracowaną przez koncern Lanxess można dostosować do potrzeb klienta, jeżeli chodzi o zawartość grup NCO, lepkość i inne właściwości. Prepolimery są dostępne dla wszystkich izocyjanianów i poliolów, włączając w to specjalne izocyjaniany takie jak diizocyjanian izoforonu (IPDI), diizocyjanian heksametylenu (HDI) czy diizocyjanian para-fenylenu (pPDI). Zapewniają one doskonałą odporność na działanie rozpuszczalników oraz wyjątkowe właściwości w wysokich temperaturach. Dotyczy to również szeregu polioli takich jak polietery, poliestry, polikaprolaktony i poliwęglany.

Źródło: Lanxess

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum