Wysokowydajne tworzywa sztuczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Wysokowydajne tworzywa sztuczne…

Koncern LANXESS przedstawia nowy produkt Durethan BLUEBKV60H2.0EF, wytwarzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aż 92% surowców potrzebnych do uzyskania tego materiału zastąpiono odpowiednikami, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Ma to wielkie znaczenie w produkcji tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.

Produkując tworzywa sztuczne, specjalistyczny koncern chemiczny LANXESS coraz częściej korzysta z surowców pochodzenia biologicznego i surowców cyrkularnych. Najnowszym produktem w ofercie koncernu jest Durethan BLUEBKV60H2.0EF. W tym materiale zrównoważone odpowiedniki zastępują 92% surowców - to więcej niż w innych wysokiej jakości tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.

Prezentowany rodzaj materiału to pierwszy produkt w nowej serii "Scopeblue", wprowadzonej przez LANXESS. Marka ta obejmuje produkty, które składają się w co najmniej 50% z surowców cyrkularnych (z recyklingu lub pochodzenia biologicznego) albo których ślad węglowy jest co najmniej o 50% niższy niż w przypadku produktów konwencjonalnych.

- Przyszłość neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla urzeczywistni się tylko wtedy, gdy zaczniemy korzystać z bardziej zrównoważonych produktów - podkreśla Frederique van Baarle, dyrektror działu materiałów wysokowydajnych (HPM, High-Performance Materials) w LANXESS. - Nasz pierwszy produkt marki "Scopeblue" to rozwiązanie faktycznie wpisujące się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to certyfikowany materiał klasy premium oparty na surowcach uzyskanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Misja Lanxess: 100% zrównoważonych surowców

Jednym z surowców wykorzystywanych do produkcji wysokowydajnego tworzywa sztucznego na bazie poliamidu 6 jest cykloheksan uzyskiwany ze zrównoważonych źródeł. Związek ten może mieć pochodzenie organiczne, ale można go też uzyskać w procesie recyklingu biologicznego lub chemicznego. Opisywany materiał wzmocniono włóknami szklanymi, stanowiącymi 60% jego masy. Włókna te składają się ze szklanych odpadów przemysłowych, a nie z surowców mineralnych. Alternatywne surowce, wykorzystywane przez LANXESS w prekursorach poliamidu 6, z chemicznego punktu widzenia są tożsame z ich odpowiednikami pochodzenia kopalnego. W efekcie Durethan BLUEBKV60H2.0EF - jako materiał typu „drop-in” - ma takie same właściwości jak materiał pierwotny. Można go też równie łatwo przetwarzać bez konieczności adaptacji infrastruktury produkcyjnej czy modyfikacji narzędzi.

- Ten wysoce wytrzymały, twardy materiał konstrukcyjny można wykorzystywać w produkcji seryjnej wszędzie tam, gdzie tradycyjnie stosowano jego czysto kopalny odpowiednik, Durethan BKV60H2.0EF, czyli w przemyśle samochodowym do produkcji przednich belek, pedałów hamulca i misek olejowych - wymienia dr Guenter Margraf, dyrektor globalnego zarządzania produktami w HPM.

Okazuje się jednak, że inżynierowe nie mają zamiaru poprzestać na 92%.

- Pracujemy obecnie nad zwiększeniem poziomu zawartości zrównoważonych surowców w tym materiale do 100% – dodaje dr Guenter Margraf. Wymaga to syntezy amoniaku z węglowo neutralnym wodorem. W perspektywie średnioterminowej koncern zajmujący się chemikaliami specjalistycznymi planuje zastąpić zrównoważonymi odpowiednikami także domieszki obecne w tworzywach sztucznych.

lxs-tworzywa-z-surowcow-o-zrownowazonym-pochodzeniu

Plany wprowadzenia na rynek kolejnych zrównoważonych materiałów

Obok Durethanu ECOBKV30H2.0, ECOBKV35H2.0 i ECOBKV60XF koncern LANXESS zaprezentował niedawno trzy produkty na bazie poliamidu 6, które zawierają odpowiednio 30%, 35% i 60% włókna uzyskanego z recyklingu odpadów szklanych. Wartości te obliczono przy użyciu metody bilansu masowego certyfikowanej zgodnie ze standardami ISCC Plus. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie klientów w ostatnich miesiącach rozszerzono tę grupę produktów o jeszcze więcej materiałów na bazie poliamidu 6 i 66. LANXESS wykorzystuje też włókna szklane z recyklingu do mechanicznego wzmacniania związków politereftalanu butylenu (PBT) swojej marki Pocan. Pierwsze produkty to Pocan ECOB3235 oraz uniepalniacz ECOB4239. Zawartość włókien szklanych pochodzących z recyklingu w każdym z nich wynosi 30% (obliczone przy użyciu certyfikowanej metody bilansu masowego).

Niezależna certyfikacja zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Pochodzenie surowców ze zrównoważonych źródeł podlega certyfikacji zgodnie ze standardami ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification). Dotyczy to nie tylko związków chemicznych wytwarzanych w zakładach produkcyjnych LANXESS w Antwerpii i Krefeld-Uerdingen, ale także wszystkich prekursorów pochodzących wyłącznie od dostawców posiadających certyfikat ISCC Plus.

Metoda bilansu masowego, wprowadzona wraz z certyfikacją ISCC Plus, zestawia wykorzystane surowce z produktami na rynku, by do celów księgowych ustalić związek między nakładami a produkcją. Jeżeli surowiec w ilości wymaganej do wytworzenia danej ilości produktu zostanie zastąpiony odpowiednikiem pochodzącym ze źródeł opartych na zrównoważonym rozwoju, metodę można wykorzystać do określenia poziomu zawartości zrównoważonych surowców w produkcie końcowym. W efekcie specyfikacja produktu pod względem jego dopasowania do modelu zrównoważonego rozwoju staje się dla użytkowników przejrzysta.

ISCC to standard, który pozwala ocenić, w jakim stopniu spełniono wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą odnawialnych źródeł energii (EU RED, European Union Renewable Energies Directive). Coraz częściej na całym świecie stosuje się ten standard, również w przemyśle chemicznym. LANXESS jest członkiem Stowarzyszenia ISCC i odgrywa aktywną rolę w rozwoju certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o produktach LANXESS z certyfikatem ISCC Plus opublikowano na stronie techcenter.lanxess.com.

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska