Wystartował drugi konkurs w programie INNOCHEM

Wystartował drugi konkurs w programie INNOCHEM
10 stycznia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM. Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Alokacja środków w II konkursie wyniesie 180 mln zł - to o 60 mln zł więcej niż przyznano w pierwszym konkursie, przeprowadzonym w 2016 r. Wydłużono także termin składania wniosków z jednego do dwóch miesięcy.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln zł, a maksymalna to 20 mln zł. W tym roku NCBiR uprościł procedurę aplikowania o dofinansowanie projektów, zmniejszając liczbę wymaganych załączników.

W ramach programu wspierane są innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

Poprzedni, pilotażowy konkurs w ramach Programu INNOCHEM prowadzony był w 2016 r. Konkurs został dobrze przyjęty w branży. Spośród złożonych 49 projektów do dofinansowania zarekomendowano 31. Wskaźnik sukcesu w I konkursie wyniósł więc ok. 63 proc. Warto również zauważyć, że alokacja środków w I konkursie wyniosła ok. 91 proc., tj. ok. 110 z przewidzianych 120 mln zł. Te wskaźniki są pozytywną prognozą dot. wyników II konkursu.

- Wyniki I konkursu i jego powodzenie pokazało, jak potrzebny był INNOCHEM - powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. - Trafił w sedno, zarówno z perspektywy firm, które były w stanie wygenerować szereg projektów zarekomendowanych do dofinansowania, jak i z perspektywy całej gospodarki, na której kondycję ma wpływ innowacyjność sektora chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego przygotowała studium wykonalności dla INNOCHEM-u. Po sukcesie I Konkursie Izba wnioskowała o przyspieszenie kolejnego.

- Według początkowych założeń ogłoszenie II konkursu miało nastąpić w drugiej połowie roku - mówi Zieliński. - Udało nam się przekonać partnerów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, że im szybciej będą wdrożone innowacje, tym lepiej nie tylko dla sektora chemicznego, ale i dla całej gospodarki. Innowacyjność jest nierozłącznym elementem funkcjonowania branży chemicznej. Jednak mechanizmy wsparcia innowacyjności - takie jak INNOCHEM - istotnie wpływają na poprawę poziomu konkurencyjności nie tylko w samym sektorze, ale także w powiązanych branżach, a w efekcie wpływają pozytywnie na całokształt gospodarki Polski.

- Sektor chemiczny należy do jednej z najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki, a dzięki wsparciu z programu INNOCHEM polskie przedsiębiorstwa chemiczne mają szansę szybciej uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac B+R - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Wierzę, że podjęta przez PIPCh inicjatywa stanie się krokiem milowym w rozwoju polskiego sektora chemicznego.

INNOCHEM to jeden z prowadzonych przez NCBiR programów, które mają wzmocnić innowacyjność kluczowych sektorów gospodarki. INNOCHEM jest jednocześnie pierwszym w historii prowadzonym na skalę kilkuset milionów złotych programem związanym z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym. Projekty z programu sektorowego INNOCHEM są finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Programy sektorowe nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatorem i autorem studium wykonalności Programu Sektorowego INNOCHEM jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Więcej informacji nt. Programu Sektorowego INNOCHEM znajduje się na stronach internetowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

INNOCHEM