Wytrzymały i wyjątkowo odporny na ogień

Wytrzymały i wyjątkowo odporny…

Kompozyty termoplastyczne Tepex wzmacniane włóknami ciągłymi produkcji koncernu Lanxess charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie zmniejszania palności. Jedną z przyczyn jest wysoka zawartość włókien. W związku z tym przeszły one już wiele z testów palności wymaganych dla typowych zastosowań pozbawionych ochrony przed ogniem. W odniesieniu do niektórych zastosowań - takich jak obudowy szaf sterowniczych lub wysokonapięciowe elementy akumulatorów w pojazdach elektrycznych - często wymagana jest jednak klasyfikacja V-0 w teście palności UL 94 amerykańskiego instytutu badawczego Underwriters Laboratories Inc. Dla takich przypadków specjaliści koncernu Lanxess opracowali trzy nowe bezhalogenowe, niepalne warianty Tepex z matrycą z poliamidu 6. - Materiały te są wybierane, gdy wymagana jest klasyfikacja V-0, a komponenty muszą odznaczać się jednocześnie bardzo wysoką wytrzymałością, sztywnością i absorpcją energii - wyjaśnia Sabrina Anders, kierownik projektu w spółce zależnej Lanxess, Bond-Laminates, w Brilon w Niemczech, gdzie opracowywany i produkowany jest Tepex.

lanxess-tepex-oporny-na-ogien

Trzy warianty produktu

Tepex dynalite 102fr-RG600(x)/47% wzmocniony jest włóknami szklanymi typu roving. Można je również układać wieloosiowo i dzięki temu precyzyjnie dopasować do punktów przenoszenia obciążeń i ścieżek obciążenia w elemencie. Kompozyt ma uniwersalne zastosowanie i nadaje się do stosowania w wysokonapięciowych komponentach akumulatorów pojazdów elektrycznych, takich jak płyty separatorów, pokrywy i obudowy jednostek sterujących. Natomiast Tepex dynalite 102fr-FG290 jest przeznaczony do zastosowań w sektorze elektrycznym i elektronicznym. Dzięki wzmocnieniu drobnym włóknem szklanym otrzymuje się wysokiej jakości powierzchnie, które są łatwe do malowania. Kompozyt nadaje się m.in. do małych obudów, które muszą spełniać wymagania normy DIN EN 45545-2 (Kolejnictwo - ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych). Tepex dynalite 202fr jest wzmocniony włóknami węglowymi i przeznaczony do elementów narażonych na ekstremalne obciążenia mechaniczne, takich jak obudowy elektroniczne o wysokiej wytrzymałości. - Jest to alternatywa dla kompozytów wykonanych z trudnopalnego poliwęglanu, jeśli na przykład ich wytrzymałość i sztywność nie są wystarczające - wyjaśnia Sabrina Anders.

Własności mechaniczne odpowiadają produktom standardowym

Wszystkie trzy materiały konstrukcyjne są dostępne w ilościach do zastosowań na dużą skalę. Są również oferowane w wariantach ekranowanych elektromagnetycznie przez węglową wkładkę tekstylną w kompozycie lub metaliczną powłokę powierzchniową. Klasyfikacja UL 94 V-0 odnosi się do próbek o grubości od 0,5 do 3,5 milimetra. - Dodatki uniepalniające są tak dobrane, że nie wpływają negatywnie na właściwości mechaniczne kompozytów, które są porównywalne z właściwościami odpowiednich materiałów standardowych. Na przykład wytrzymałość Tepex dynalite 202fr na zginanie zdecydowa¬nie przekracza 600 megapaskali - wyjaśnia Simon Rösen, twórca materiałów Bond-Laminates. Wszystkie opakowania trudnopalne są zgodne z dyrektywą UE RoHS ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i europejskim rozporządzeniem REACH ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

Oprócz trzech nowych produktów Lanxess oferuje również inne bezhalogenowe, niepalne warianty Tepex z matrycami na bazie poliwęglanów. Większość z nich posiada certyfikat UL 94 V-0.


Czytaj więcej:
LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A