Wytyczne RecyClass dotyczące projektowania opakowań z EPS dla celów recyklingu

Wytyczne RecyClass dotyczące…

RecyClass opublikował nowe wytyczne dotyczące projektowania dla celów recyklingu  (Design for Recycling - DfR) i umieścił je w na swojej bezpłatnej stronie internetowej aby umożliwić dokonanie samodzielnej oceny możliwości recyklingu opakowań z polistyrenu ekspandowanego (EPS).

Nowe wytyczne proponują przemysłowi tworzyw sztucznych wgląd w to, jak powinny być produkowane różne komponenty ze styropianu do opakowań na ryby i opakowań AGD, tak aby były zgodne z zasadami recyklingu. Wszystkie firmy zainteresowane sprawdzeniem przydatności opakowań EPS do recyklingu mogą teraz skorzystać z narzędzia Recyclass Plastic Packaging Recyclability Tool.

To narzędzie dostępne online pokazuje, w jakim stopniu dane opakowanie wykonane z EPS nadaje się do recyklingu, oceniając je w systemie klas od A do F (tj. od pełnej zgodności z recyklingiem do braku zgodności z recyklingiem).

shutterstock-144122515

- To wielki dzień dla naszej branży - powiedział dyrektor zarządzający EUMEPS Jürgen Lang. - Publikacja wytycznych DfR jest kamieniem milowym na naszej drodze do osiągnięcia obiegu zamkniętego dla odpadów opakowaniowych z EPS. Dzięki wspaniałej współpracy z Plastics Recyclers Europe i RecyClass udało nam się opublikować te wytyczne w ciągu kilku miesięcy. Ten napięty harmonogram podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Firmy zaangażowane w rozwój rynku opakowań z EPS są zobowiązane do dbałości o te odpady opakowaniowe od momentu ich zaprojektowania do zakończenia ich okresu użytkowania. Niniejsze wytyczne EPS pomagają projektantom zapewnić, że ich opakowania będą łatwiejsze do recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania, a tym samym zmniejszą ilość tworzyw sztucznych, które są wysyłane na wysypiska, spalane lub trafiają do środowiska.

- Dzięki nowym wytycznym dotyczącym recyklingu, które opierają się na naukowo potwierdzonych wynikach badań i zostały opracowane przez uczestników całego łańcucha wartości EPS, przemysł pokazuje swoje długoterminowe zaangażowanie w dążenie do tego, aby wszystkie tworzywa sztuczne nadawały się do recyklingu - powiedział Paolo Glerean, przewodniczący RecyClass.

Narzędzie RecyClass jest pierwszym krokiem dla producentów EPS do oceny projektów ich opakowań, przed wydaniem certyfikatu zdolności do recyklingu opakowań z EPS, potwierdzającego, że są one w pełni zdatne do recyklingu i zrównoważone. Przemysł EPS podkreśla fakt, że opakowania z EPS w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i wzywa rządy w całej Europie do wdrożenia systemów zbiórki i sortowania, które uznają możliwość recyklingu odpadów opakowaniowych z EPS.

Zdjęcie: Shutterstock