Wyższe standardy dla dystrybutorów styropianu

Wyższe standardy dla dystrybutorów… Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) w kwietniu br. uruchomiło Program "Rzetelny Dystrybutor Styropianu". Akcja skierowana jest do sprzedawców styropianu dbających o swoją markę i o jakość oferowanych klientom wyrobów. Zaproszenia do udziału w programie trafiły do kilku tysięcy hurtowni budowlanych w Polsce. Przedsięwzięcie jest jedną z inicjatyw edukacyjnych stowarzyszenia podejmowanych w ramach Programu "Gwarantowany Styropian".

– Doświadczenia PSPS po kolejnym roku funkcjonowania Programu "Gwarantowany Styropian" wskazują, że podniesienie standardów jakościowych na rynku wymaga zaangażowania w nasze działania także sprzedawców styropianu, którzy - obok wykonawców - w największym stopniu kształtują decyzje termomodernizacyjne konsumentów - mówi Kamil Kiejna, prezes PSPS. - Ponieważ konsument dopiero w trakcie eksploatacji budynku może ocenić, czy wybrał odpowiedni produkt do jego ocieplenia, w parze ze standardami jakościowymi wyrobów musi iść jakość obsługi i doradztwa po stronie sprzedawców. Celem Programu "Rzetelny Dystrybutor Styropianu" jest właśnie stworzenie platformy edukacji dostępnej dla konsumenta bezpośrednio w punkcie dystrybucji styropianu. Kompetentni sprzedawcy doradzą klientom, jakie parametry styropianu, w świetle obowiązujących wymagań i branżowych zaleceń, są wskazane do prawidłowej izolacji poszczególnych elementów budynku, dzięki czemu inwestycja w ocieplenie rzeczywiście przyniesie trwałe oszczędności.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca ub.r. unijnym rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) dystrybutorzy ponoszą konsekwencje prawne za sprzedaż materiałów budowlanych niezgodnych z deklaracją właściwości użytkowych lub z innymi wymaganiami przepisów dotyczących odpowiedniego oznakowania i jakości handlowej wyrobów.

– Ponieważ jakość styropianu można w prosty sposób sprawdzić ważąc jego paczkę i porównując ją z zalecanym minimalnym ciężarem wybranej odmiany, dystrybutor nie może zwolnić się z odpowiedzialności ani bronić niewiedzą co do zgodności cech wyrobu z jego oznaczeniem - stwierdza Kiejna. - Negatywny wynik kontroli wagi styropianu czy też oczywiste błędy w jego oznakowaniu powinny być podstawą do wycofania wyrobu ze sprzedaży przez samego dystrybutora.

Prezes PSPS dodaje, że w renomowanych hurtowniach jakość styropianu podlega wstępnej weryfikacji metodą ważenia paczek już na etapie odbioru towaru od producenta, dzięki czemu niepełnowartościowe wyroby w ogóle nie trafiają tam do sprzedaży.

– Zależy nam, aby takich hurtowni było jak najwięcej, dlatego PSPS postanowiło wspierać sumiennych i odpowiedzialnych sprzedawców, tworząc Program "Rzetelny Dystrybutor Styropianu" – dodaje prezes PSPS.

Informacje o Programie "Rzetelny Dystrybutor Styropianu" dostępne są na stronie GwarantowanyStyropian.pl.

Minimalne gęstości styropianu


Czytaj więcej: