Wyzwanie podjęte przez Utz Group

Wyzwanie podjęte przez Utz…

O tym, że produkcja plastikowych pojemników i palet nie wyklucza zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej, świadczy innowacyjny lider Utz z produkcją neutralną pod względem emisji CO2 i przyszłościową strategią klimatyczną.

Grupa Utz opracowuje i produkuje modułowe systemy pojemników plastikowych i palet z tworzyw sztucznych na całym świecie. Utz jest w tej dziedzinie liderem rynku, szczególnie w zakresie inteligentnych opakowań wielokrotnego użytku dla sektora logistyki i transportu.

Innowacyjne rozwiązania produktowe są wytwarzane z wykorzystaniem formowania wtryskowego, termoformowania i wytłaczania. Procesy produkcyjne Utz są - w miarę możliwości - zautomatyzowane, sterowane cyfrowo i stale monitorowane. Utz ma wielu stałych klientów, którzy cenią innowacyjność i wydajność firmy. Wśród nich są międzynarodowi liderzy rynku z wielu branż, którzy polegają na specyficznych dla klienta rozwiązaniach firmy Utz.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie śladu węglowego i wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym to główne tematy naszych czasów. Jako przetwórca dużych ilości tworzyw sztucznych, Utz uważa się za firmę szczególnie odpowiedzialną: jej celem jest wykorzystanie surowców nadających się do recyklingu, zapewnienie długiego okresu użytkowania w cyklu klienta oraz zapewnienie całkowitego odzysku i 100% recyklingu w postaci nowych produktów - zgodnie z zasadą Box2Box.

proces-recyklingu


Utz bardzo wcześnie realizował ideę opakowań wielokrotnego użytku o zmaksymalizowanej żywotności i oferował swoim klientom modułowe systemy wielokrotnego użytku.

Obecnie Grupa Utz koncentruje się na zastępowaniu energii z paliw kopalnych energią odnawialną we wszystkich zakładach, eliminując w ten sposób emisje z zakresów Scope1 i Scope2. Do czasu osiągnięcia tego celu emisje te będą kompensowane przez wybrane projekty klimatyczne na całym świecie.

Pojemniki i palety wielokrotnego użytku w celu zmaksymalizowania żywotności wymagają nie tylko wysokiej jakości produktu. Muszą również spełniać wysokie wymagania logistyki i automatyzacji oraz zapewniać niezbędną stabilność. Nie musi to jednak oznaczać większej wagi lub zużycia plastiku: nowe rozwiązania z inteligentnymi funkcjami produktu i unikalnym wzornictwem zapewniają rozwiązania opakowaniowe i transportowe oszczędzające zasoby.

W ten sposób Utz oszczędza plastik tam, gdzie to możliwe i tam, gdzie ma to sens ekonomiczny.
Co więcej: Utz oferuje wyłącznie produkty wykonane w 100% z surowców nadających się do recyklingu.
Już dziś ponad 25% surowców składa się z wysokiej jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. To właśnie potwierdza marka UIC firmy Utz.

Zrównoważony rozwój i neutralność klimatyczna nie są dla Utz pustymi terminami, ale centralnym elementem strategii korporacyjnej. Nowe, kreatywne rozwiązania wielokrotnego użytku w zakresie transportu ładunków będą nadal dostosowywać się do obecnych procesów logistyki klienta.

picture2