Wzrasta popyt na produkty finansowe dla firm

Wzrasta popyt na produkty… Wyniki najnowszej edycji badania małych i średnich przedsiębiorstw Bibby MSP Index potwierdzają wzrost zainteresowania produktami finansowymi dla firm. Odsetek firm, które wystąpiły o jakąkolwiek formę dofinansowania zewnętrznego wyniósł 66,2 proc, co oznacza wzrost o 20 pkt. proc w porównaniu do wiosny tego roku. To jednocześnie wynik porównywalny z odczytem z 2012 roku, kiedy to zanotowano największy spadek nastrojów przedsiębiorców.

Znacząco wzrósł także odsetek badanych potwierdzających, że w ostatnich sześciu miesiącach mieli oni problemy z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Opinię tą podziela obecnie aż 57 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Dla porównania jeszcze rok temu jedynie 21 proc. firm, które chciały otrzymać kredyt, leasing, faktoring czy dotacje unijne, oceniało cały proces uzyskania środków jako trudny do przejścia. Najwięcej trudności w pozyskaniu środków sygnalizowali przedstawiciele branży transportowej i budowlanej.

W badaniu ankietowani właściciele i zarządzający firmami oceniali łatwość pozyskania poszczególnych form finansowania. Zdaniem 82,6 proc. przedsiębiorców najłatwiej jest podpisać umowę leasingową. Stosunkowo prosty jest też dostęp do faktoringu - 79,2 proc. badanych uważa, że łatwo jest otrzymać faktoring. O 5 pkt proc. spadła postrzegana dostępność kredytu obrotowego - obecnie 74,3 proc. ankietowanych twierdzi, że łatwo go uzyskać oraz kredytu inwestycyjnego (60,8 proc. wobec 69,5 proc. rok temu). Najtrudniej jest otrzymać firmom MSP środki pochodzące z dotacji unijnych. Ponad 69 proc. tych, których sięgali po zewnętrzne wsparcie postrzega dostęp do unijnych dotacji jako ciężki.

Bibby MSP Index


- Widzimy, że nadzieje na lepszą koniunkturę i ogólne polepszenie nastrojów wśród przedsiębiorców wpływają na większe zainteresowanie finansowaniem, które może pomóc w rozwoju firmy - mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services. - Jednak patrząc na najnowsze wyniki naszego badania widać, że zaostrzające się wymogi oceną ryzyka w praktyce przełożyły się już na mniejszą dostępność tradycyjnego kredytu. Tę lukę w popycie wypełniają inne rodzaje finansowania takie jak faktoring, którego popularność stale rośnie. Dzięki innemu niż w przypadku kredytu podejściu do oceny ryzyka może po niego sięgnąć o wiele więcej firm.

Bibby MSP IndexCzytaj więcej:
Finanse 134

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska