Wzrósł popyt na elektryczne i dwupłytowe wtryskarki Haitiana

Wzrósł popyt na elektryczne i dwupłytowe wtryskarki Haitiana
Mimo utrzymującego się spowolnienia tempa rozwoju chińskiej gospodarki, spółka Haitian International utrzymała w pierwszej połowie 2015 roku wysoki poziom przychodów, które osiągnęły rekordowy poziom 603,2 mln dol. Oznacza to łagodny wzrost o 1 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2014. Udało się także utrzymać na wysokim poziomie 32,3 proc. marżę zysku brutto. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy wzrósł o 1,7 proc., co stanowi 91,7 mln euro.

W pierwszej połowie 2015 roku, sprzedaż w pełni elektrycznych rozwiązań, jakim jest seria wtryskarek Zhafir Venus (400-6,500 kN), wzrosła o 25,9 proc., natomiast wzrost serwohydraulicznych wtryskarek dwupłytowych serii Haitian Jupiter (4,500-66,000 kN) wyniósł odpowiednio 64,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014. Niemniej jednak energooszczędna seria serwohydraulicznych wtryskarek Haitian Mars jest w dalszym ciągu na szczycie sprzedaży osiągając liczbę 130 tys. sprzedanych sztuk od chwili wejścia na rynek w 2007 roku.

- W oparciu o pozycję i uznanie naszych w pełni elektrycznych i dwupłytowych wtryskarek, osiągnęliśmy na rynku krajowym wzrost sprzedaży 3,4 proc., co stanowi 408,2 mln dol., więcej w odniesieniu do pierwszego półrocza 2014 roku, tym samym wzmacniając naszą pozycję lidera na rynku w Chinach - komentuje Zhang Jianming, dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny Haitian International.

Firma osiągnęła nieco niższy niż w I poł. 2014 roku poziom sprzedaży eksportowej. Wynik na poziomie 182,7 mln euro jest o 3,2 proc. gorszy od rekordu z pierwszej połowy 2014 roku.

- Patrząc w przyszłość, będziemy kontynuować rozpoczęte działania podejmując wyzwania w naszym niepewnym otoczeniu gospodarczym poprzez realizację naszych długoterminowych strategii mających na celu zwiększenie sprzedaży w pełni elektrycznych i dwupłytowych rozwiązań - konkluduje Jianming.


Wtryskarki Haitian, wtryskarki Zhafir, osprzęt peryferyjny i roboty do wtryskarek
 

Wtryskarki Haitian, wtryskarki Zhafir, osprzęt peryferyjny i roboty do wtryskarek

Polska