Wzrosła nadwyżka handlowa europejskiej chemii

Wzrosła nadwyżka handlowa europejskiej chemii
Z danych przedstawionych w najnowszym raporcie stowarzyszenia Cefic wynika, iż w październiku ub.r. produkcja chemiczna w UE spadła o 0,1 proc. w stosunku do października 2014 roku, natomiast biorąc pod uwagę pierwsze dziesięć miesięcy 2015 roku produkcja chemiczna w Europie wzrosła o 0,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Znaczący spadek odnotowano w sektorze produktów konsumenckich (2,4 proc.), spadła też produkcja petrochemikaliów i polimerów (1,5 proc.). Spadki zostały częściowo zrównoważone 3-procentowym wzrostem produkcji specjalistycznych produktów chemicznych. O 1,6 proc. wzrosła produkcja podstawowych produktów chemii nieorganicznej.

W październiku ub.r. ceny producentów spadły o 5,9 proc. r/r, przy czym największy spadek odnotowano w sektorze petrochemikaliów - aż 14,6 proc. Ceny polimerów obniżyły się w tym samym okresie o 3,8 proc., natomiast ceny chemikaliów specjalistycznych spadły o 0,7 proc. Z kolei ceny produktów konsumenckich wzrosły o 1,3 proc. Porównując dziesięć miesięcy 2015 roku z analogicznym okresem roku poprzedniego zauważyć można 4,7-procentowy spadek cen.

Całkowita sprzedaż produktów chemicznych w UE w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. spadła o 3,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż we wrześniu 2015 roku spadła o 3,3 proc. w porównaniu do września 2014 r., osiągając poziom ze stycznia 2015 r.

Nadwyżka handlowa unijnego sektora chemicznego wyniosła w okresie styczeń-sierpień 2015 roku 30,4 mld euro i była o 1,7 mld euro wyższa aniżeli w tym samym okresie 2014 roku. Za wielkość owej nadwyżki odpowiadają kraje europejskie spoza UE (Rosja, Turcja i Szwajcaria) oraz USA. Trzeba jednak zauważyć, iż unijny przemysł chemiczny w okresie pierwszych miesięcy 2015 roku odnotował deficyt w handlu z Indiami, Chinami i Japonią. Biorąc pod uwagę te trzy kraje, sektor chemiczny UE odnotował w okresie styczeń-sierpień 2015 roku deficyt w wysokości 1 mld euro.

Pozytywny bilans handlowy z krajami spoza UE wyniósł 6,1 mld euro i był o 1,7 mld euro niższy aniżeli w ciągu ośmiu pierwszych miesięcy 2014 roku. Główną przyczyną spadku jest gwałtowny spadek eksportu netto do Rosji - eksport do tego kraju spadł o 15,2 proc., co odpowiada wartości 969 mln euro. Z kolei import produktów chemicznych z Rosji spadł o 2,4 proc., tj. 126 mln euro. Nadwyżka w handlu z Azją (bez Japonii i Chin) wzrosła o 353 mln euro do wartości 5,16 mld euro. Stany Zjednoczone zmniejszyły deficyt w handlu produktami chemicznymi z UE o 2,3 mld euro, osiągając poziom 5,8 mld euro w okresie styczeń-sierpień 2015 r.

W III kw. ub.r. zatrudnienie w branży chemicznej wyniosło 1,17 mln osób i w porównaniu do poprzedniego kwartału lekko wzrosło. Był to drugi kwartał, w którym zatrudnienie wzrastało, a wyniki interpretowane są jako przełamanie kryzysowego trendu. Poziom zatrudnienia w branży stabilizują się, podczas gdy płace w III kw. ub.r. były o 9,4 proc. niższe aniżeli w szczytowym okresie przypadającym na III kw. 2007 roku.

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych ustabilizował się i jest bliski długoterminowej średniej. Wciąż pozostaje jednak o 4,3 pkt. proc. niższy aniżeli w szczytowym dla okresu pokryzysowego I kw. 2011 roku.