Wzrost produkcji polipropylenu w Rosji

Wzrost produkcji polipropylenu w Rosji
W ostatnim roku na terenie Federacji Rosyjskiej ukończono kilka inwestycji, które znacząco zwiększyły produkcję polipropylenu w tym kraju. Według agencji Market Report Company wyniosła ona w 2013 roku 814 tys. ton, co stanowi wzrost o 23 proc. w porównaniu z rokiem 2012, kiedy wyprodukowano w Rosji nieco ponad 660 tys. ton PP.

Jedną z kluczowych inwestycji była nowa instalacja należącej do Titan Group spółki PoliOm. Budowa zakładów w Omsku rozpoczęła się w 2005 roku, zaś rozruch nastąpił w lutym ub.r. W ciągu niespełna 11 miesięcy 2013 roku fabryka wyprodukowała ponad 116 tys. ton polipropylenu.

Znacząco wzrosła produkcja PP w zlokalizowanych w Budionnowsku zakładach Stavrolen należących do Lukoil. W 2013 roku wyprodukowano tam 125 tys. ton tworzywa, podczas gdy w roku 2012 produkcja wyniosła zaledwie 82,9 tys. ton. Tak duża różnica jest w tym przypadku spowodowana awarią instalacji w końcu 2011 roku i niskim wskaźnikiem produkcji w całym roku 2012.

Także zlokalizowana w okręgu moskiewskim NefteKhimia znacząco zwiększyła produkcję - ze 105,8 tys. ton w 2012 roku do 121,1 tys. ton w roku 2013. Było to możliwe m.in. ze względu na mniejszy zakres prac związanych z utrzymaniem instalacji.

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o dużej, ukończonej wiosną ub.r. inwestycji Grupy Sibur - w maju zostały rozpoczęte testy drugiej linii produkcyjnej w zakładach Tobolsk-Polimer; przy czym dane dotyczące produkcji w tych zakładach nie zostały uwzględnione w zestawieniu MRC.

Nie we wszystkich rosyjskich zakładach wytwarzających polipropylen nastąpił w 2013 roku wzrost produkcji. Spadek zanotowała fabryka NizhnekamskNefteKhim w Niżniekamsku (208,7 tys. ton wobec 210,4 tys. ton w 2012 r.), wciąż jednak pozostaje największym rosyjskim producentem tworzywa. Produkcja spadła także w zakładach TomskNefteKhim w Tomsku (127,6 tys. ton wobec 136,6 tys. ton w 2012 roku) oraz UfaOrgSintez w Ufie (115,4 tys. ton, spadek o 7 proc. wobec produkcji w 2012 roku).