Wzrost sprzedaży i zysków Lanxess w 2021

Wzrost sprzedaży i zysków…

Koncern Lanxess z sukcesem kończy rok obrotowy 2021. Pomimo ogromnego wzrostu kosztów energii, surowców i transportu producent specjalistycznych środków chemicznych znacząco poprawiono wyniki sprzedaży i zysk.

W 2021 roku sprzedaż Grupy wyniosła 7,557 mld EUR, co oznacza wzrost o 23,8 proc. w porównaniu z 6,104 mld EUR w roku poprzednim. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 17,2 proc., do 1,010 mld EUR, w porównaniu z 862 mln EUR rok wcześniej. Osiągnięto tym prognozowany przedział wynoszący od 1 mld EUR do 1,05 mld EUR. Dobre wyniki we wszystkich segmentach Grupy wynikały głównie z dużego popytu ze strony klientów z takich branż jak motoryzacja, budownictwo, transport i produkcja. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,4 proc., po 14,1 proc. rok wcześniej, i pozostawała pod silnym wpływem zwiększonych kosztów i zdarzeń o charakterze jednorazowym.

- Zapowiadaliśmy, że rok 2021 będzie rokiem wzrostu, i słowa dotrzymaliśmy - wbrew wszelkim przeciwnościom. Ekstremalny wzrost kosztów w dużej mierze przenieśliśmy na rynek. W samym szczycie pandemii dokonaliśmy ponadto czterech przejęć, tym samym znacznie rozbudowując nasz segment ochrony konsumentów. Wszystko to dowodzi siły i stabilności koncernu Lanxess - podkreśla prezes Matthias Zachert.

Zgodnie z oczekiwaniami zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 218 mln EUR - był znacznie niższy niż w roku poprzednim, kiedy to osiągnął wartość 908 mln EUR. W 2020 roku wysokie wpływy nadzwyczajne uzyskano ze sprzedaży udziałów w spółce Currenta będącej operatorem parku chemicznego.

W roku 2022 spodziewany jest znaczący wzrost zysków - wciąż jednak nie uwzględniono wpływu wojny w Ukrainie

Pomimo dalszego wzrostu kosztów Matthias Zachert opowiada o 2022 roku z optymizmem. - Przewidujemy, że ceny energii i surowców w pierwszej połowie roku będą nadal rosły. Globalne łańcuchy dostaw wciąż pozostają niestabilne - tym niemniej spodziewamy się dalszego znaczącego wzrostu zysków.

Konsekwencji wojny w Ukrainie nie uwzględniono jednak w prognozie. Lanxess przewiduje skokowy wzrost zysków w pierwszym kwartale roku i spodziewa się, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 280 mln EUR do 320 mln EUR (w poprzednim roku: 242 mln EUR).

Ponowny wzrost dywidendy

Wzrośnie dywidenda za rok 2021. Na dorocznym wirtualnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaplanowanym na 25 maja 2022 roku, Zarząd i Rada Nadzorcza przedstawią propozycję dywidendy w wysokości 1,05 EUR na akcję - o 5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Odpowiada to całkowitej wypłacie w wysokości około 91 mln EUR.

Cztery przejęcia w szczycie pandemii

Pomimo trudnych warunków związanych z pandemią w roku obrotowym 2021 Lanxess dokonał czterech przejęć, istotnie wzmacniając segment Consumer Protection. Po przejęciu francuskiego specjalisty w dziedzinie biocydów INTACE rozszerzono ofertę preparatów grzybobójczych do papieru i opakowań. W przyszłości Lanxess znacząco wzbogaci swoją propozycję dla rozwijającego się rynku higieny zwierząt o asortyment dostawcy środków dezynfekcyjnych i higienicznych Theseo. W sierpniu Grupa zakończyła procedurę przejęcia amerykańskiego producenta specjalistycznych środków chemicznych Emerald Kalama Chemical, wysuwając się tym samym na czołową pozycję w dziedzinie dostaw produktów do wyrobu środków aromatyzujących. W sierpniu 2021 roku zawarto również umowę o przejęciu działu kontroli mikrobiologicznej od amerykańskiej firmy International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) - jednego z czołowych dostawców aktywnych składników antybakteryjnych i preparatów do ochrony materiałów, środków konserwujących i dezynfekujących. Finalizację transakcji zaplanowano na drugi kwartał 2022 roku.

lanxess-matthiast-zachert
Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess i Michael Pontzen, dyrektor finansowy Lanxess, prezentują wyniki roczne za rok 2021

Wzrost we wszystkich segmentach

W segmencie Advanced Intermediates udało się przenieść wzrost cen surowców na odbiorców. Dzięki dobremu popytowi sprzedaż wzrosła o 19,6 proc., z 1,629 mld EUR w roku poprzednim do 1,949 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 333 mln EUR - co oznacza, że był o 7,8 proc. wyższy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 309 mln EUR. Wysokie koszty energii i transportu szczególnie obciążyły zyski i marżę. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,1 proc., czyli poniżej 19,0 proc. odnotowanych rok wcześniej.

Segment Specialty Additives skorzystał na rozpoczynającym się ożywieniu w branży lotniczej, jak również na dobrym popycie ze strony branż budowlanej, naftowej i gazowej. Znacznie podwyższone ceny surowców z powodzeniem przeniesiono na odbiorców. Sprzedaż wyniosła 2,295 mld EUR, co oznacza wzrost o 16,8 proc. w porównaniu z 1,965 mld EUR w roku poprzednim. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 16,2 proc., z 278 mln EUR do 323 mln EUR. Negatywny wpływ na sprzedaż i zyski miały też zwiększone koszty energii oraz transportu. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych utrzymała się na poziomie 14,1 proc. w ujęciu rok do roku.

Segment Consumer Protection odnotował bardzo dobre wyniki roczne. Istotnie pozytywny wpływ na ofertę miało przejęcie spółki Emerald Kalama Chemical. Nowe spółki z branży specjalistycznych środków chemicznych zostały włączone do nowej jednostki biznesowej Flavors & Fragrances wraz z produktami benzylowymi z segmentu Advanced Industrial Intermediates. Sprzedaż i zyski wzrosły również dzięki przejęciu firm produkujących biocydy: INTACE i Theseo. Wskutek zwiększonego wolumenu sprzedaży i wyższych cen wartość sprzedaży wyniosła 1,515 mld EUR, co oznacza wzrost o 21,9 proc. w porównaniu z 1,243 mld EUR w roku poprzednim. Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł zaledwie o 3,4 proc., z 266 mln EUR do 275 mln EUR, przede wszystkim wskutek wysokich cen energii i transportu oraz nieplanowanych przestojów zakładów. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 18,2 proc. wobec 21,4 proc. rok wcześniej.

Dzięki ożywieniu popytu w przemyśle motoryzacyjnym i przeniesieniu wzrostu cen surowców na rynek gwałtownie wzrosła sprzedaż w segmencie Engineering Materials. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,708 mld EUR i były o 43,5 proc. wyższe w porównaniu do 1,190 mld EUR rok wcześniej. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 59,6 proc., ze 151 mln EUR do 241 mln EUR (przy niekorzystnym wpływie wysokich cen energii i transportu na zyski). Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 14,1 proc. wobec 12,7 proc. rok wcześniej.


Czytaj więcej:
Finanse 137

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska