Za nami tegoroczna edycja Plastics Industry Meeting

Za nami tegoroczna edycja…

26 maja br. odbyła się kolejna edycja corocznej konferencji Plastics Industry Meeting. Tematem przewodnim spotkania, organizowanego ponownie w formule online, była sytuacja w branży i wpływ tworzyw sztucznych na konsumentów i środowisko. Organizatorami byli Fundacja PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Konferencja była podzielona na dwie sesje: "Wokół rynku i legislacji" oraz "Tworzywa sztuczne a konsument", zaś zakończyła ją dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli przemysłu FMCG oraz branży kosmetycznej i detergentowej, w tym Dow Polska, Guillin Polska, Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Replas Recycling Plastics. Spotkanie było okazją do analizy wyzwań, z jakimi mierzy się branża. 

- Pomimo trwającej pandemii mają miejsce istotne zmiany w otoczeniu biznesu tworzyw sztucznych, jak nowe regulacje związane z SUP czy zapowiadany na jesień projekt ustawy o ROP. Również mimo faktu, że tworzywa w czasie pandemii bezsprzecznie udowodniły swój pozytywny wkład w ochronę zdrowia i życia ludzi, cały czas mamy do czynienia z szeregiem nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej na temat szkodliwości tworzyw. Musimy nieustannie prowadzić akcje edukacyjne uświadamiające konsumentom rzeczywistą rolę plastików w ich życiu, jednocześnie zachęcając do wszelkich działań mających na celu zawracanie odpadów do ponownego wykorzystania jako surowce. Służy temu również hasło, jakie PZPTS systematycznie propaguje, to jest "Nie śmieć plastikiem" – powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu firmy Ergis oraz prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji były takie zagadnienia, jak transpozycja dyrektywy SUP do polskiego systemu prawnego, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, wpływ tworzyw na środowisko oraz zagadnienia związane z recyklingiem plastików.

- Jeszcze przed pandemią COVID-19, doświadczyliśmy, jak bardzo tworzywa sztuczne są potrzebne ludziom. Pełnią bardzo użyteczną rolę, są wytrzymałe, lekkie i ekonomiczne, można je poddawać recyklingowi, są alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych materiałów. Dzięki temu tworzywa sztuczne w znacznej mierze upowszechniły się w ostatnich dziesięcioleciach. Pamiętajmy tu też o ich funkcjonalności – na przykład opakowania z tworzyw sztucznych wydłużają okres przydatności żywności do spożycia i zapobiegają jej przedwczesnemu marnowaniu. Obawy, które na ich temat ostatnio pojawiają się, dotyczą przede wszystkim obecności odpadów z tworzyw sztucznych w niewłaściwych miejscach i są bardziej związane z błędami w zachowaniu konsumentów, a nie z samymi tworzywami sztucznymi. Teraz, w czasie pandemii, po raz kolejny przekonaliśmy się, że tworzywa sztuczne są niezawodne i zapewniają nowoczesne rozwiązania - są odpowiedzią na bardzo aktualne potrzeby sanitarne i higieniczne. Ważne jest, abyśmy teraz wszyscy ponownie zastanowili się i odróżnili pozytywny wpływ tworzyw sztucznych na nasze codzienne życie od obecności tworzyw sztucznych w środowisku, która jest negatywnym zjawiskiem. Te dwa fakty niekoniecznie są ze sobą powiązane, możemy mieć jedno bez drugiego - powiedział Umberto Credali, prezes BOPS i członek zarządu BOP, a także prezes Fundacji PlasticsEurope Polska.


Czytaj więcej:
Internet 102
Relacja 181
Wideo 168

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska