Zachem rozbudowuje instalację TDI

Zakłady Chemiczne Zachem SA i Mostostal Puławy SA podpisały kontrakt na rozbudowę instalacji TDI, czyli toluenodiizocyjanianu. Jest to tworzywo wykorzystywane przy produkcji pianek poliuretanowych. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie ok. 80 mln zł. Będzie to największa inwestycja w historii Grupy Ciech, w skład której wchodzi Zachem.

Realizacja podpisanego kontraktu oznacza wzrost zdolności produkcyjnych TDI w Zachemie, z 60 tys. ton rocznie do 75 tys. ton. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec przyszłego roku. Inwestycja będzie polegała na modernizacji i rozbudowie istniejących instalacji, co pozwoli na usunięcie tzw. wąskich gardeł ograniczających dziś produkcję TDI. Zastosowane rozwiązania wyeliminują awarie, co poprawi bezpieczeństwo pracowników i środowiska naturalnego.

Bydgoska spółka jest jedynym w Polsce producentem TDI. Wytwarzane z niego pianki poliuretanowe stosowane są w przemyśle meblarskim (materace, obicia), samochodowym (fotele, zderzaki), tekstylnym (ocieplenia), kosmetycznym (gąbki do kąpieli), a także budowlanym jako materiał izolacyjny, spoiwa oraz kleje.

W ocenie analityków rynek TDI jest niezwykle atrakcyjny. Rośnie bowiem zapotrzebowanie na materiały wytwarzane z tego produktu. Wielcy gracze rynku zwiększają swoje moce produkcyjne. Zachem znajduje się w tej korzystnej sytuacji, że nie jest zależny od licencji na produkcję toluenodiizocyjanianu, ponieważ posiada własną technologię, o parametrach porównywalnych do światowych gigantów.

Rozbudowując moce produkcyjne TDI, a w niedalekiej przyszłości uniezależniając się od dostaw kluczowych surowców do jego produkcji, bydgoska spółka w krótkim czasie znacznie podniesie konkurencyjność flagowego produktu.

W ślad za modernizacją Kompleksu TDI Grupa Ciech przygotowuje realizację kolejnych, jeszcze większych, inwestycji.

Zaawansowane są prace nad modernizacją Kompleksu Chlorowego oraz budową nowego Kompleksu TDA. Kompleks Chlorowy będzie źródłem chloru wykorzystywanego w Zachemie do produkcji TDI oraz Epichlorohydryny (surowca do produkcji żywic epoksydowych).

Obecna instalacja zapewnia ok. 50 proc. zapotrzebowania spółki, resztę Grupa Chemiczna Ciech kupuje u dostawców zewnętrznych. Konieczność modernizacji i rozbudowy Kompleksu Chlorowego związana jest także z koniecznością wymiany istniejących elektrolizerów solanki na nowe, spełniające wymogi prawa środowiskowego UE.

Z kolei budowa nowego kompleksu TDA zwiększy bezpieczeństwo biznesowe, obecnie większość zapotrzebowania Zachemu na TDA jest zaspokajana przez import.