Zagospodarowanie opakowań wielomateriałowych jest problemem

Zagospodarowanie opakowań wielomateriałowych jest problemem
Opakowania wielomateriałowe wciąż domagają się rozwiązania swoich problemów. Choć istnieją skuteczne metody, to jednak poziom ich zagospodarowania w Polsce wciąż jest bardzo mały.

Problem z opakowaniami wielomateriałowymi trwa już blisko 20 lat. Miał od tego czasu wiele odsłon, rozmaite etapy. Jedną z takich odsłon była choćby przyjęta w 2004 r. ustawa o wykreśleniu obowiązku odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych. Chodziło głównie o opakowania do płynnej żywności złożone z tworzywowej folii, papieru i aluminium. Za likwidacją obowiązku ich recyklingu były firmy, które wykorzystywały te materiały, ponieważ musiałyby zapłacić za recykling części opakowań. Ich argumentom sprzeciwiły się niektóre organizacje odzysku, które w imieniu przedsiębiorców zajmowały się recyklingiem odpadów i twierdziły, że na wysypiskach śmieci urosną góry opakowań wielomateriałowych.


Ostatecznie stało się tak jak lobbowali zainteresowani przedsiębiorcy – zlikwidowano opłatę produktową za opakowania wielomateriałowe, a grupa tych opakowań została wykreślona z ustawy i włączona do innych opakowań. Rządowe decyzje sprzed lat uderzyły m.in. w tych, którzy postawili już wcześniej na nowe technologie do recyklingu opakowań wielomateriałowych. Były firmy, które zainwestowały miliony złotych w dostosowanie technologii do przerobu opakowań wielomateriałowych. Tymczasem za sprawą przyjętej ustawy praktycznie zamknięto możliwość przetwarzania wielomateriałowych opakowań. O tym, jak fatalne były skutki wprowadzenia tego przepisu, niech świadczy fakt, że jak tylko stało się pewne, że ten zapis wejdzie w życie praktycznie ustała zbiórka tego typu opakowań.

Opakowania wielomateriałowe to szczególny rodzaj opakowań. Jak sama nazwa wskazuje są to produkty zbudowane z kilku różnych materiałów. Stąd też szczególna troska o ich odzysk, zwłaszcza w sytuacji istnienia w naszym kraju szeregu problemów ze skutecznym zagospodarowaniem tego rodzaju opakowań.

Rodzaje opakowań wielomateriałowych

Do najważniejszych opakowań wielomateriałowych zaliczyć można kartony wykorzystywane w przemyśle mleczarskim i służącym do rozlewania napojów. Stanowią one przytłaczająca większość wszystkich opakowań wielomateriałowych. Istnieją też oczywiście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i polietylenu, np. opakowania na zupki, chipsy i inne produkty w branży spożywczej, a także coraz częściej kosmetycznej i farmaceutycznej.