Zagospodarowanie opakowań wielomateriałowych jest problemem

Drugim wyjściem jest odzysk energetyczny, czyli skierowanie odpadu do spalarni. Wprawdzie technikę tę można uznać za pewne marnotrawstwo surowców, jednak w wielu krajach jest ona stosowana. Włókna celulozowe są bardzo wysokiej jakości i nadają do przetworzenia na nowy papier, dzięki czemu nie trzeba ścinać kolejnych drzew. Aluminium natomiast produkowany z rudy boksytu i musi przejść bardzo długą, zanieczyszczającą środowisko i kosztowną drogę, aby stać się finalnym produktem. Przy wykorzystaniu aluminium z odpadu oszczędza się 95 proc energii. Trzeba jednak pamiętać, że pyły i popioły z procesu spalania stanowią znaczne obciążenie dla środowiska.

W trzeciej kolejności możliwe jest też przetwarzanie kartonów na tzw. płyty Tectan. Są one rozpowszechnione zwłaszcza w Niemczech. Płyty te powstają w wyniku podgrzewania pociętych na kawałeczki kartonów aż do stopienia polietylenu, a następnie ich zaprasowania. Tectan wykorzystywany jest także w budownictwie i produkcji mebli. Wadą tej metody jest fakt, że pociętych i zespojonych przez polietylen materiałów nie można już potem odzyskać.

Najgorszym wyjściem zagospodarowania odpadów jest deponowanie ich na składowiskach. Marnują się cenne surowce, obciąża środowisko oraz zabiera przestrzeń.

Niestety istnienie kilku metod zagospodarowania opakowań wielomateriałówych nie rozwiązuje problemu w naszym kraju. Sytuację próbuje jakoś zmienić działające od 2007 r. Dobrowolne Porozumienie producentów Rekarton. Funkcjonuje ono na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności i ma przyczyniać się do rozwoju tego systemu. Jednak i ono może się pochwalić zbiórką i poddaniu recyklingowi ledwie 4,47 tys. ton zużytych opakowań kartonowych do płynnej żywności, a to tylko trochę więcej niż 5 proc. ogólnej ilości tych opakowań. Do 2014 r. udział ten ma wzrosnąć do 14 proc.

Oczywiście Rekarton nie może w pojedynkę uzdrowić sytuacji, a współpraca w ramach Programu z firmami komunalnymi obejmuje tylko kilka wybranych gmin. Niemniej jednak niewielka skala jego możliwości jest bardzo wymowna i potwierdza niewydolność systemu. Co gorsza segregowanie opakowań w dużych miastach wciąż jest wielkim problemem.

Z ostatnich informacji wynika, że Program Rekarton współpracuje z czterema firmami, które zajmują się m.in. recyklingiem zużytych opakowań kartonowych. Są to papiernie przerabiające odpady po kartonach na papier oraz firmy produkujące z zużytych kartonów surowce, z których powstają płyty mające zastosowanie m.in. w przemyśle meblarskim oraz budownictwie. Recyklerzy kooperujący z Programem Rekarton to Mondi Świecie, Packprofil, PMP Recykl oraz Tyl-Oil.