Zagospodarowanie opakowań wielomateriałowych jest problemem

Najpopularniejszy typ opakowania wielomateriałowego, czyli karton złożony jest w średnio 75 proc. z papieru, w 20 proc. z polietylenu i w 5 proc. z folii aluminiowej. Główny udział stanowi więc papier produkowany z surowca odnawialnego, czyli drewna. Jest ono pozyskiwane z połamanych oraz wycinanych drzew, a więc z odpadów przemysłu drzewnego. Dzięki temu, że otrzymana z takiego drewna celuloza charakteryzuje się długim włóknami, opakowania kartonowe cechuje wysoka wytrzymałość. Zadaniem warstwy z polietylenu w najpopularniejszych opakowaniach wielomateriałowych jest natomiast ochrona przechowywanego produktu przed wilgocią, co jest możliwe do osiągnięcia za sprawą niskiej gęstości wykorzystywanego tu tworzywa.

Oczywiście takie opakowania mają wiele zalet, jednak niesegregowane i nieodzyskiwane mogą być dużym obciążeniem dla środowiska. Tym samym więc jedynie skuteczny system segregacji odpadów wielomateriałowych zapewni ich odzysk na odpowiednim poziome i zminimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko.


Tymczasem w Polsce ponad 90 proc. takich opakowań - tytułem podpowiedzi w naszym kraju zużywa się rocznie prawie 70 tys. ton opakowań kartonowych - trafia na wysypisko. To zarówno marnotrawstwo surowców jak również całkowicie nieracjonalne zachowanie ze środowiskowego punktu widzenia. Dla porównania np. w Niemczech czy krajach skandynawskich przetwarza się ponownie 60-80 proc. opakowań wielomateriałowych.

Wydawać by się mogło, że problem przetwarzania opakowań wielomateriałowych powinien być rozwiązywalny, tym bardziej, że istnieje przecież szereg sposobów na to, by je właściwie zagospodarować. Wymienić tu można choćby cztery najpopularniejsze. Warto w tym miejscu kilka z nich wymienić.

Pierwsza z nich to całkowity recykling materiałowy. Oznacza to odzyskanie wysokiej jakości długich włókien celulozowych przez papiernie i przeznaczenie ich do produkcji wyrobów papierniczych. Można też odzyskać folię polietylenową do wyrobów z tworzyw sztucznych oraz aluminium. Po odzyskaniu papieru z pozostałości można też tworzyć tzw. „tworzywowe drewno” do wykorzystania w produkcji mebli ogrodowych, ogrodzeń itp.