Zakłady Azotowe Tarnów rozbudowały wytwórnię poliamidu

54 mln złotych kosztowała rozbudowa wytwórni poliamidu 6 w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Inwestycja zwiększyła moce produkcyjne tego tworzywa do 45 tys. ton.

Inwestycja, której budowa trwała od 2005 roku, finansowana była przede wszystkim ze środków własnych przedsiębiorstwa - przyznał wczoraj prezes spółki Jerzy Marciniak.

Zakłady Azotowe Tarnów, będące największym w Polsce producentem poliamidu 6 (PA6) zapowiadają dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych w tym zakresie. W przyszłym roku ma wystartować budowa nowej wytwórni o zdolności produkcyjnej ok. 55 tys. ton rocznie. Pozwoli to na osiągnięcie łącznych zdolności produkcyjnych na poziomie dochodzącym do 100 tys. ton rocznie. Do sfinansowania przedsięwzięcia wykorzystane zostaną m.in. środki pozyskane z zaplanowanej na czerwiec emisji akcji na warszawskiej giełdzie. Wartość tej inwestycji wynosi prawie 175 mln zł.

Poliamid 6, produkowany w Tarnowie pod nazwą handlową Tarnamid, jest tworzywem uzyskiwanym w procesie polimeryzacji kaprolaktamu. Tarnowskie Azoty są jednym z nielicznych światowych producentów poliamidu 6, który dysponuje własną wytwórnią kaprolaktamu. Poliamid 6 stosowany jest w większości do produkcji włókien syntetycznych oraz wytwarzania tworzyw konstrukcyjnych. Ze względu na korzystne właściwości fizyczne, poliamid zajmuje czołowe miejsce wśród konstrukcyjnych tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnice, budownictwie, przemyśle maszynowym i meblowym, jest powszechnie stosowany m.in. w urządzeniach gospodarstwa domowego.

Europejskie zapotrzebowanie na poliamid 6 wynosi blisko 1,4 mln ton rocznie. Według szacunków do 2010 r. wzrośnie o około 18 proc, a na rynku krajowym o 20 proc.

Przychody ze sprzedaży kaprolaktamu i tworzyw konstrukcyjnych stanowią obecnie ponad połowę przychodów Zakładów Azotowych w Tarnowie. Po zakończeniu programu inwestycyjnego, w 2015 r. spółka będzie uzyskiwać 85 proc. przychodów z produkcji polimerów i produktów pochodnych uzyskiwanych w procesie ich wytwarzania. Saletrzak i saletra amonowa - główne produkty w obszarze nawozowym - mają docelowo stanowić w Tarnowie 15 proc. sprzedaży.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8