Zakłady Azotowe w Tarnowie złożyły prospekt emisyjny

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach złożyły w piątek prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Debiut spółki na warszawskiej giełdzie zapowiadany jest w czerwcu br. - podał rzecznik ZAT Jerzy Jurczyński.

Środki pozyskane poprzez giełdę zostaną przeznaczone na przyspieszenie działań inwestycyjnych zwartych w programie do 2015 r.

Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić publiczną emisję od 9,6 mln do 16 mln akcji serii B. Decyzje o wielkości nowej emisji podejmie rada nadzorcza spółki na podstawie rekomendacji oferującego. Większość akcji nowej emisji zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym. Skierowane zostanie do nich 75 proc. emisji, a 25 proc. do inwestorów indywidualnych.

Podwyższenie kapitału nie powoduje zmiany dominującej pozycji Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki. W przypadku podwyższenia kapitału o maksymalną liczbę 16 mln akcji serii B, Skarb Państwa i Nafta Polska SA będą właścicielem pakietu 51 proc. akcji tarnowskich Azotów.

Skarb Państwa posiada 5 proc. akcji tarnowskiej spółki, Nafta Polska SA - 80 proc. akcji, a pozostałe akcje znajdują się w rękach pracowników.

Azoty Tarnów są największym zakładem w regionie tarnowskim. Firma produkuje głównie kaprolaktam i tworzywa konstrukcyjne oraz nawozy sztuczne. W 2006 roku osiągnęła 44,7 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1,181 mld zł.

Według planów zarządu, w przyszłości produkcję tarnowskich Azotów zdominują nowoczesne tworzywa konstrukcyjne. W 2015 roku spółka będzie uzyskiwać 85 proc. przychodów z produkcji polimerów i produktów pochodnych uzyskiwanych w procesie ich wytwarzania. Saletrzak i saletra amonowa - główne produkty w obszarze nawozowym - mają docelowo stanowić 15 proc. sprzedaży.

Czytaj więcej: Giełda 132

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8