Zakłady w Policach otrzymają sól z Białorusi

Zakłady Chemiczne Police S.A., będące jedną z największych w Polsce firm chemicznych, zawarły umowę z dostawcą, JSC Belarusian Potash Company na zakup soli potasowej w 2008 r.

Wartość kontraktu szacowana jest na kwotę 165,278 mln zł. Dostawy mają być realizowane w partiach przez cały bieżący rok i pochodzić z portów na Bałtyku. Wielkości zakupów uzależnione będą od otrzymywania przez ZCh Police licencji importowej na kupowane ilości.

Ze względu na tendencję wzrostową na rynkach światowych kontrakt polickiej Spółki z JSC przyniesie wzrost kosztów zakupów do 60 proc. w stosunku do 2007 r. Nie bez znaczenia będzie również wyższa wartość euro. Jednak wzrost ten nie będzie miał większego wpływu na wyniki spółki.

- Umowa na zakup soli potasowej na rok 2008 jest podpisana na dobrych warunkach, a oferowana przez JSC cena surowca jest dla nas korzystna, biorąc pod uwagę utrzymujący się trend rynkowy. W związku z tym nie zmieni to naszych prognoz. Można było spodziewać się tego, że rynek będzie rósł, a wraz z nim będzie następował wzrost cen surowców. Jesteśmy na to przygotowani. Ponadto, chcąc utrzymać wysoką jakość przy odpowiednich cenach nawozów, staramy się cały czas optymalizować koszty produkcji - tłumaczy Ryszard Siwiec, Prezes Zarządu ZCh Police.

Sól potasowa jest dla Polic jednym z podstawowych surowców (ok. 22 proc.) do produkcji nawozów potasowych, zarówno wieloskładnikowych NPK jak i dwuskładnikowych PK. Od początku swojej działalności Police importują ją z Rosji, Białorusi i Niemiec. Jednak sól białoruska od wielu już lat stanowi główne źródło i podstawę zaopatrzenia polickiej Spółki. JSC "Belarusian Potash Company" jest dostawcą połowy rocznego zapotrzebowania zakładów na sól.