Zbliżają się Targi Pol-Eco System

Zbliżają się Targi Pol-Eco… 23 pażdziernika rozpoczynają się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System. Hasło przewodnie tegorocznej edycji "Czyste powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko" wpisuje się w kompleksowe działania rządu w zakresie zmniejszenia niskiej emisji oraz zdecydowaną poprawę jakości powietrza w Polsce.

Program konferencyjny

Integralną częścią targów będzie zorganizowana po raz drugi przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna "Ekosfera", w ramach której odbędzie się szereg konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń.

Omówiona zostanie aktualna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska. Zakres tematyczny tego panelu obejmować będzie m. in. ekologiczne paliwa węglowe, gospodarkę niskoemisyjną i użycie odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Zagadnienia kolejnych dyskusji dotyczyć będą również transportu niskoemisyjnego, rozwoju elektromobilności, przystosowania miast do zmian klimatu, a także działalności Bussiness Inteligence w ochronie środowiska.

W ramach wydarzenia resort środowiska przedstawi swój sztandarowy program "Czyste Powietrze". Przedstawiciele NFOŚiGW omówią jego szczegóły oraz główne założenia przygotowane dla beneficjentów. Panele będą świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o problemach, z którymi mierzy się administracja i biznes w sferze poprawy jakości powietrze.

Konkurs Ministra Środowiska

Podczas gali uroczystego otwarcia Targów Pol-Eco System zostaną wręczone nagrody w konkursie Ministra Środowiska "Produkt w Obiegu". Przedmiotem tego konkursu jest wybór produktu lub jego projektu, wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez taki wybór materiałów i ich zaprojektowanie, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne włączenie do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. Targom towarzyszyć będzie wystawa nominowanych w konkursie produktów lub projektów. Organizatorom konkursu zależy przede wszystkim na promowaniu prawidłowych postaw ekologicznych i ich upowszechnianiu. Jego głównym zamysłem jest też wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekologii i gospodarki obiegu zamkniętego. Konkurs "Produkt w Obiegu" skierowany jest w głównej mierze do producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców.

W trosce o środowisko

Targi Pol-Eco System to największe i najważniejsze wydarzenie w zakresie ochrony środowiska w Polsce. Podczas targów prezentowane są zaawansowane najnowocześniejsze technologie, rozwiązania oraz produkty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Organizatorzy do uczestnictwa w targach zapraszają samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników oraz przedstawicieli uczelni wyższych.

Źródło: MTP
brak
 

Lider polskiego rynku spotkań, organizator targów, wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji i kongresów.

Polska