Zielona przyszłość z Plast-Box

Zielona przyszłość z Plast-Box…

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, Plast-Box nieustannie podejmuje kroki, które stanowią odpowiedź na klimatyczne wyzwania współczesnego świata. Są to zarówno projekty edukacyjne, związane z obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i działania w przestrzeni firmy, związane m.in. z procesami produkcji i logistyki. Plast-Box szeroko definiuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju, dzięki której realnie może wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekologia to naturalny wybór Plast-Box

Zaangażowanie środowiskowe Plast-Box wynika z wartości, jakimi firma kieruje się od początku działania. Przedsiębiorstwo regularnie organizuje projekty i wprowadza innowacje, które mają pozytywny wpływ na stan natury.  – Chcemy być  przykładem dla innych. Akcje, które prowadzimy, mają na celu ochronę natury oraz edukację społeczności dookoła nas. Każde, nawet najmniejsze działanie liczy się w walce o dobro i przyszłość planety – mówi Artur R. Skonieczny, Dyrektor Handlowy Grupy Plast Box.

Technologia w zgodzie z naturą

Plast-Box nieustannie inwestuje w przyjazne technologie, które umożliwiają redukcję wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Począwszy od inwestycji w odnawialne źródła energii, podnoszące efektywność energetyczną zakładów produkcyjnych, na maszynach umożliwiających produkcję ekologicznych opakowań kończąc. Dzięki poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań Plast-Box posiada w swojej ofercie wiadra, do których stworzenia została użyta mniejsza ilość plastiku, bez utraty jakości finalnego produktu.

Zielona oferta

Produkty w ofercie Plast-Box są projektowane i produkowane z myślą o środowisku. Objawia się to między innymi wprowadzeniem do oferty lżejszych wiader, których udoskonalona konstrukcja pozwala na zaoszczędzenie miejsca w transporcie, finalnie redukując ilość powstającego śladu węglowego. W asortymencie firmy dostępne są również opakowania zawierające PCR i PIR, czyli regranulaty pozyskane w wyniku recyklingu materiałów postprodukcyjnych i postkonsumenckich. To kolejny przejaw troski o stan natury. Przedsiębiorstwo nieustannie kieruje się strategią tworzenia obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych, co pozwala na rozważne korzystanie z surowców.

Eko na co dzień

Swoim ekozaangażowaniem Plast-Box chce sprawić, by idee związane z troską o środowisko zyskały jak największy oddźwięk także wśród pracowników i lokalnej społeczności. W tym celu organizowane są akcje edukacyjne, które mają zachęcać do wprowadzenia w swoje codzienne życie nawyków pozwalających chronić naturę. Przykładem tego mogą być aktywności, takie jak np. montaż stacji naprawy rowerów dla pracowników zakładu, czy realizowana nad Bałtykiem akcja propagująca plażowanie w zgodzie z naturą lub niedawno przeprowadzona „Akcja Segregacja”.

Każdy ma wpływ na środowisko

Plast-Box wprowadzanie ekologicznej strategii zaczyna od siebie. Zachęca swoich pracowników do bycia eko, zwracając uwagę na problemy, jakie dotykają obecnie środowisko. W ramach „Akcji Segregacja” zorganizowany został konkurs plastyczny dla dzieci i wnucząt pracowników Plast-Box. Zaangażowanie, z jakim spotkał się ten projekt pokazało, że akcje edukacyjne prowadzone przez firmę przynoszą doskonały efekt – zwiększają świadomość i integrują. To kolejny dowód na to, że każdy jest w stanie pozytywnie wpłynąć na środowisko. Z myślą o przyszłych pokoleniach Plast-Box będzie konsekwentnie kontynuował te działania.
baner

Reportaże

Forum