Złoty Medal Chemii 2016 dla studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Konkurs Złoty Medal Chemii niewątpliwie przyczynia się do rozwoju polskiej nauki, ale szczególnie ważne jest to, że docenia najmłodszych naukowców, tych którzy stoją u progu kariery - stwierdził Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. - Ogromnie się cieszę, że jako firma DuPont Poland już piąty rok z rzędu możemy wspierać te talenty.

Firma DuPont Poland, współorganizator konkursu i fundator nagród, przyznała ponadto trzy wyróżnienia w kategoriach tematycznych: rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Wyróżnienia połączone z nagrodą finansową wysokości 2 300 złotych otrzymali: Paulina Chytrosz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Mikołaj Nowak z Wydziału Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Agata Wójtowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

- Z przyjemnością śledzimy rozwój laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu - powiedział dr hab. inż. Robert Nowakowski, koordynator konkursu. - Są to uzdolnione osoby, które mimo młodego wieku są już zauważane i doceniane w środowisku akademickim i naukowym, np. 17 laureatów zdobyło prestiżowe Diamentowe Granty przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie własnych badań najzdolniejszym studentom ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki. Te fakty nas bardzo cieszą. Życzę również wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu podobnego zadowolenia i sukcesów w kontynuowaniu studiów i późniejszej pracy zawodowej.

Kolejna edycja Złotego Medalu Chemii rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Złoty Medal Chemii


Opis prac laureatów:

I nagroda:
Michał Magott, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - "Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach"

Kierujący pracą: dr Dawid Pinkowicz

Praca dotyczy magnetyzmu molekularnego, dziedziny chemii dążącej do racjonalnego otrzymywania połączeń cząsteczkowych wykazujących zaprojektowane właściwości magnetyczne. Metale ciężkie w połączeniu z cyjankami mogą tworzyć molekularne magnesy. Otrzymano cztery nowe polimery koordynacyjne o jednowymiarowej sieci mostków cyjankowych. Związki te tworzą kryształy, których nie można w temperaturze pokojowej przyczepić do drzwi lodówki. Jednak jeśli w lodówce będzie wystarczająco zimno, to kryształy po naświetleniu niebieskim światłem zmienią barwę na czerwoną i stają się dużo silniej magnetyczne. Ten odwracalny efekt prawdopodobnie jest uniwersalny dla związków opartych na oktacyjanomolibdenianie(IV) lub oktacyjanowolframianie(IV).

II nagroda:
Adam Mamot, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski - "Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5' mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny"

Kierujący pracą: prof. Jacek Jemielity, dr Anna Zawadzka

Celem projektu było otrzymanie modyfikowanego RNA, którego losy po wprowadzeniu do organizmu można by śledzić wykorzystując technologie oparte na zjawisku fluorescencji. Za pomocą metod chemicznych oraz biologicznych udało się po raz pierwszy otrzymać tego typu narzędzia. Potencjalnie mogą zostać wykorzystane w biologii molekularnej czy badaniach nad terapiami genowymi.

III nagroda:
Mateusz Wróbel, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - "Otrzymanie oraz charakterystyka fotoaktywnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni"

Kierujący pracą: dr Michał Szuwarzyński

Obecne wykorzystanie energii słonecznej jest bardzo znikome. Jako że w naturze energia słoneczna jest powszechnie wykorzystywana (np. w procesie fotosyntezy), naturalne fotosystemy stały się inspiracją do stworzenia sztucznego układu konwersji energii słonecznej. W pracy przedstawiono syntezę i charakterystykę nowego materiału polimerowego, który naśladuje występujące w naturze fotosystemy. Otrzymany układ fotoaktywnych szczotek polimerowych z regularnie rozmieszczonymi grupami chromoforowymi wykazuje zdolność nie tylko absorpcji promieniowania słonecznego, lecz również kierunkowego transportu zaabsorbowanej energii.