Złoty Medal Chemii - zgłoszenia ruszyły

Złoty Medal Chemii - zgłoszenia ruszyły
Można już zgłaszać prace dyplomowe do konkursu Złoty Medal Chemii. To już kolejna edycja konkursu dla młodych naukowców, w którym oceniane są prace licencjackie i inżynierskie z dziedziny chemii i pokrewnych. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a sponsorem nagród firma DuPont.

Do konkursu zgłaszać można prace licencjackie lub inżynierskie obronione w roku akademickim 2016/17 obejmujące tematykę chemii lub jej pogranicza z biologią i fizyką. W tym roku konkurs odbywa się już po raz 7. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Laureat Złotego Medalu Chemii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Na zdobywcę Srebrnego Medalu czeka 5 tys. złotych, a Brązowego 2,5 tys. złotych. Przyznane zostaną także wyróżnienia w wysokości 1 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Kolejny raz firma DuPont wyróżni co najmniej trzy prace, których autorzy otrzymają nagrody w wysokości 2 tys. złotych. Wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych.

Prawie wszystkie prace zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu charakteryzowały się wysokim poziomem. Spodziewamy się, że i tak będzie w tym roku - mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. - Jesteśmy dumni, że możemy wspierać laureatów na tak wczesnym etapie kariery.

Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. - Stale obserwujemy duży potencjał i wartość merytoryczną nadsyłanych prac konkursowych, co nas bardzo cieszy i motywuje do kontynuacji tak wyjątkowego przedsięwzięcia - podkreśla Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. - Jako DuPont od wielu lat wspieramy młodych naukowców z przekonaniem o wysokim znaczeniu zrealizowanych przez nich badań na rzecz rozwoju nauki i biznesu w Polsce.

W zeszłorocznej, szóstej edycji Złotego Medalu, 50 studentów i studentek z całego kraju zgłosiło swoje prace dyplomowe do konkursu. Michał Magott z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał Złoty Medal Chemii 2017 za pracę licencjacką opisującą magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach. Pierwszy raz w historii konkursu główna nagroda powędrowała do studenta z Krakowa.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej konkursu. Zgłoszenia przesyłać można do 13 października. Lista finalistów ogłoszona zostanie 4 listopada. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną zaproszeni do IChF PAN, gdzie przedstawią wyniki swojej pracy w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się 14 listopada. Końcowe wyniki konkursu ogłoszone zostaną 5 grudnia.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.