Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty Police

Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty Police
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, które odbyło się 30 marca br., przyniosło znaczne zmiany w składzie rady nadzorczej spółki. Jeszcze przed posiedzeniem wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji złożone przez Andrzeja Skolmowskiego i Wojciecha Wardackiego, natomiast decyzją NWZ ze składu rady nadzorczej odwołana została Patrycja Zielińska.

Do składu rady nadzorczej powołani zostali: Dariusz Hac (obejmując funkcję przewodniczącego rady nadzorczej) oraz członkowie: Joanna Habelman, Agnieszka Ewa Dąbrowska oraz Mirosław Kozłowski.

W obecnym składzie rady nadzorczej pozostają wybrani z ramienia pracowników: Anna Tarocińska (sekretarz rady nadzorczej) oraz Wiesław Markwas (członek rady).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8