Zmiany w zarządzie Boryszewa

Zmiany w zarządzie Boryszewa
Rada nadzorcza spółki Boryszew SA na posiedzeniu w dn. 6 września podjęła decyzję o rozszerzeniu składu zarządu oraz o zmianie na stanowisku prezesa. Od 1 października prezesem i dyrektorem generalnym spółki stanie Jarosław Michniuk, a członkiem zarządu i dyrektorem finansowym będzie Aleksander Baryś. Piotr Szeliga, dotychczasowy prezes firmy, od 1 października będzie pełnić funkcję członka zarządu i dyrektora ds. metali. Zmiany w składzie zarządu rada nadzorcza motywuje wyzwaniami stojącymi przed spółką.

Jarosław Michniuk, nowy powołany prezes spółki, ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym ze specjalizacją Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1982-1984 pracował jako inżynier ds. procesu w Polskich Nagraniach; od roku 1985 do 1989 był pracownikiem naukowym i technologiem w Instytucie Technologii Elektronowych w Warszawie. W latach 1988-1989 pracował jako główny technolog w Zakładach Elektronicznych Układów Specjalizowanych w Toruniu. W latach 90. był doradcą techniczno-handlowym reprezentującym firmę Plaskon z grupy Rohm and Haas w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1991 rozpoczął 20-letnią współpracę z BASF, rozpoczynając karierę w koncernie od pozycji przedstawiciela handlowego, menedżera produktu, a następnie dyrektora i członka zarządu BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych BASF i Basell w Polsce. W latach 2001-2004 pracował na stanowisku regionalnego dyrektora sprzedaży tworzyw styrenowych w Europie Środkowo-Wschodniej w BASF; w latach 2004-2008 był dyrektorem marketingu na Europę w BASF (Niemcy), następnie zaś pełnił funkcję p.o. Group Vice President w Ameryce Północnej (Meksyk) oraz Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Od lipca 2011 do sierpnia 2016 roku prezes zarządu Selena FM SA, jednostki dominującej w Grupie Selena, globalnego producenta chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu.

Aleksander Baryś, drugi z nowych członków zarządu Boryszewa, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek: Finanse i Bankowość) uzyskując tytuł magistra ekonomii, studiował także na Uniwersytecie Mannheim (Niemcy). Od 2008 roku posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), jest członkiem CFA Society Poland. W latach 2003-2008 pracował w spółkach Grupy Kapitałowej PKN Orlen (kontroler finansowy w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz zastępca dyrektora ds. Unipetrol w PKN Orlen). W latach 2009-2016 związany był z Grupą Ciech, pracując na stanowiskach: szefa Pionu Finansowo-Księgowego w Ciech SA (2009-2014), prezesa zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Ciech Soda Deutschland (2014-2016), dyrektora Biura Zarządzania Grupą w Ciech SA (2016) oraz członka rad nadzorczych spółek Grupy Ciech. Baryś był także członkiem rady nadzorczej Magellan SA (2013-2016) oraz jest członkiem rady nadzorczej Elemental Holding SA (od 2015).