Zmiany w zarządzie Grupy Azoty

Zmiany w zarządzie Grupy Azoty
Rada nadzorcza Grupy Azoty SA na posiedzeniu w dn. 20 maja dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Odwołany został dotychczasowy wiceprezes zarządu, Andrzej Skolmowski. Funkcję wiceprezesa zarządu obejmie obecnie Paweł Andrzej Łapiński. Ponadto funkcję wiceprezesa zarządu obejmują dotychczasowi członkowie zarządu - Tomasz Hinc oraz Józef Rojek.

Paweł Andrzej Łapiński ukończył kierunek Zarządzanie i marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego (UMK), zarządzania wartością firmy (SGH) oraz kompetencji psychologicznych i negocjacyjnych w firmie (SGH). Karierę rozpoczynał w spółce Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, pracując kolejno na stanowiskach controllera (1997-1999), kierownika zespołu ekonomicznego (1999-2005) oraz zastępcy dyrektora zarządzającego, dyrektora ds. ekonomicznych oraz prokurenta (2006-2007). W latach 2005-2007 pełnił funkcję dyrektora ds. ekonomicznych, prokurenta oraz wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w spółce Elana-Energetyka Sp. z o.o. Od 2007 roku był prezesem zarządu spółki Struga SA.

Łapiński pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółkach Elana-PET Sp. z o.o., Bumar-Hydroma SA, Verobud SA. Jest członkiem Internationaler Controller Verein (Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów oddział w Toruniu) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8