Zmiany w zarządzie PlasticsEurope Polska

Zmiany w zarządzie PlasticsEurope Polska
Zmiany w zarządzie Fundacji zostały ogłoszone podczas dorocznego spotkania Rady Fundacji PlasticsEurope Polska, które odbyło się w marcu br. Stanowisko prezes Fundacji objęła Helena Huovinen, dyrektor marketingu, sprzedaży i łańcucha dostaw Basell Orlen Polyolefins, członek zarządu BOP oraz prezes zarządu Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Przez ostatnie sześć lat funkcję prezesa PlasticsEurope Polska pełnił Dick Stolwijk, który powrócił do macierzystej firmy LyondellBasell w Roterdamie, obejmując stanowisko dyrektora ds. strategii, planowania i analiz.

Na nowo utworzone stanowisko wiceprezesa Fundacji PlasticsEurope Polska powołano Małgorzatę Malec, dyrektor Biura Sprzedaży Jednostki Biznesowej Tworzywa w tarnowskiej spółce Grupy Azoty. W skład zarządu Fundacji wchodzą także Marcin Bereza z firmy Dow Polska, Sławomir Galas z BASF Polska oraz Jerzy Pawlicki z Borealis Polska.

Działalność PlasticsEurope jest nadzorowana przez Radę Fundacji, która obraduje dwa razy do roku, zatwierdzając m.in. sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Piotr Kwiecień z firmy Sabic Poland, a zastępcą - Marek Urbańczyk z Albis Polska.