Zmiany w zarządzie Synthosu

Zmiany w zarządzie Synthosu
Zgodnie z poniedziałkowym postanowieniem rady nadzorczej Synthosu do władz oświęcimskiej spółki wszedł Jarosław Rogoża. Nowy członek zarządu jest związany z Grupą Kapitałową Synthos SA od 2009 roku, kiedy objął stanowisko dyrektora ds. badań i rozwoju. Wcześniej pracował m.in. w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA (na stanowisku technologa, a następnie kierownika projektów badawczo-rozwojowych) oraz w PPG Deco Polska Sp. z o.o. (ma stanowisku dyrektora R&D i SHEO). Jarosław Rogoża jest absolwentem technologii chemicznej. W 2001 roku uzyskał stopień doktora na Politechnice Poznańskiej.

To nie wszystkie zmiany w zarządzie spółki. W dn. 13 stycznia rada nadzorcza postanowiła, iż Zbigniew Warmuz, dotychczasowy członek zarządu, będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363