Znacząca umowa firmy Plast-Box

Zarząd PTS Plast-Box poinformował o podpisaniu w poniedziałek umowy z Grupą Bekuplast dotyczącej produkcji przez Plast-Box S.A. pojemników z tworzyw sztucznych.

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2009 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez Bekuplast w zamówieniach okresowych. Na podstawie postanowień umowy wartość kontraktu szacuje się na ok. 35 (trzydzieści pięć) milionów złotych. Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych Plast-Box S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.

Czytaj więcej: Umowy 120