Znaczenie i zastosowanie kompozytów o osnowie polimerowej

Odmianą metody kontaktowej jest metoda natrysku. Nie stosuje się w niej włókien wzmacniających w postaci mat i tkanin, lecz włókno ciągłe najczęściej w postaci tzw. rowingu szklanego, które za pomocą specjalnych urządzeń jest cięte i - równocześnie z kompozycją żywicy - natryskiwane na formę, tworząc na niej rodzaj luźnego kożucha. Po jego dociśnięciu do formy, podobnie jak w klasycznej metodzie kontaktowej za pomocą pędzli i wałków, powstaje skorupa wyrobu. W metodzie tej wykorzystuje się urządzenie natryskowe, składające się z pistoletu i agregatu pojemnikami na żywicę z utwardzaczem i włókna oraz sprężarki powietrznej.

Ważną metodą wytwarzania jest tez prasowanie, z tym zastrzeżeniem, że w tej metodzie wyróżnia się trzy podstawowe warianty: prasowanie tłoczne, prasowanie przetłoczne i prasowanie płytowe. Produktem procesu prasowania tłocznego i przetłocznego są wypraski, natomiast płytowego – płyty lub wstęgi, często nazywane laminatami fenolowymi.

W technologii prasowania tłocznego tłoczywo wprowadza się do ogrzanej formy w odpowiedniej ilości i zamyka formę. Tłoczywo w formie ogrzewa się i przechodzi w stan plastyczny. Pod wpływem działającego ciśnienia jest ściskane i zagęszczane w formie, a pod wpływem ciepła utwardza się.

Z kolei proces prasowania przetłocznego polega na uplastycznieniu tłoczywa w oddzielnej komorze, a następnie przetłoczeniu do gniazda formującego. Tłoczywo równomiernie wypełnia formę i utwardza się. Zaletą tego prasowania jest wytwarzanie wyrobów jednorodnych w całym przekroju, znacznie szybciej niż podczas prasowania tłocznego.

Ostatni z typów prasowania, czyli prasowanie płytowe realizowane jest pomiędzy ogrzewanymi płytami. Polega na uplastycznieniu żywicy naniesionej na zbrojenie w postaci arkuszy tkanin, papieru lub mat między płytami prasowalniczymi. Produktem procesu są laminaty płytowe.

Dwie pozostałe metody wytwarzania kompozytów to tzw. technologia SMC oraz BMC.

Pierwsza polega na tym, że włókna w postaci rowingu cięte są przez nóż obrotowy na odcinki o długości od 12 do 50 mm i podawane pomiędzy dwie folie, na których rozprowadzana jest cienka warstwa mieszaniny żywicy ze środkami pomocniczymi. Mieszanina ta ma dużą lepkość, dzięki czemu nie spływa z folii. Następnie całość przepuszczona jest przez układ wałków powodujących sprasowanie produktu, który w postaci pasma nawijany jest na rolki lub składany w sterty.

W procesie BMC wszystkie składniki ciekłe mieszane są razem. Składniki proszkowe również mieszane są razem. Następnie składniki ciekłe i proszkowe miesza się ze sobą i z włóknem ciętym. Tak ujednorodnioną mieszanką napełnia się pojemniki z tworzywa sztucznego i całość przechowuje się. Sezonowanie trwa przynajmniej siedem dni. Po tym czasie mieszankę wykorzystuję się w procesie wtrysku. Jest ona rozgrzewana w głowicy wtryskarki i wtryskiwana do gorącej formy. Lepkość mieszaniny BMC jest niewielka, dlatego z łatwością wypełnia ona wszystkie miejsca formy, nawet gdy wykonywane wyroby mają skomplikowane kształty