Znaczenie koloru w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Znaczenie koloru w przetwórstwie… Pomiar i kontrola barwy w przemyśle tworzyw sztucznych odgrywa niebagatelną rolę. Dokładności kontroli koloru stała się wymogiem. Dlatego tak ważny jest m.in. dobór odpowiednich urządzeń, które mogłyby skutecznie przeprowadzić ten proces.

Korzyści z numerycznej kontroli koloru są oczywiste i w wielu przypadkach odnoszących się do przetwórstwa tworzyw sztucznych znaczące. Na przykład w recepturowaniu, zdolność kontroli koloru pozwala producentom pigmentów otrzymywać właściwe kolory z minimalną ilością prób i błędów. Pozwala również użytkownikom na przerabianie nadwyżek materiałów na nowe partie koloru. Dzieje się tak poprzez dostarczenie wskazówek do otrzymania koloru z dostępnych pigmentów i żywic.

Numeryczny pomiar koloru odgrywa ważną rolę w kontroli jakości. Pozwala producentom z tworzyw sztucznych na ustalanie tolerancji do przyjęcia dla koloru. Zapewnia też sprawdzanie pigmentów, partii, komponentów i nadawanie im wymogów tolerancji koloru. Dostarcza ponadto cennych danych do statystycznego procesu kontroli systemów. To z kolei umożliwia zmniejszenie ilości odrzuconych partii materiałów, bazujących na kolorze spoza tolerancji.

Znaczenie koloru w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Numeryczna kontrola koloru może nawet pomóc wytwórcom tworzyw w dobieraniu różnych części lub resztek partii przez identyfikacje numeru seryjnego zgodności koloru. Ustalanie i utrzymywanie standardów koloru pomaga dopasowywać komponenty wyprodukowane w różnych fabrykach, a także redukować koszty materiałów i siły roboczej połączonych z ponowną produkcją.

Przykłady takich działań można mnożyć. Oto choćby personel kontroli jakości w przemyśle motoryzacyjnym musi zapewnić sytuację, w której różne materiały tekstylne, tworzywa, winyle, wykładziny i inne materiały używane w samochodach będą miały oryginalny kolor oraz będą dopasowane kolorystycznie, gdy zostaną już zamontowane obok siebie mimo połysku i tekstury.

Numeryczna kontrola koloru odgrywa też znaczącą rolę w utrzymaniu jakości standardów w całym łańcuch dostaw. Istnieje bowiem duża odpowiedzialność za jakość koloru, która spoczywa na kilku różnych dostawcach w łańcuchu dostaw. Błąd w utrzymaniu precyzji koloru standardów na którymś z etapów - od dostawców pigmentów do dostawców żywic, dostawców masterbaczy do przetwarzania tworzyw, może w rezultacie prowadzić do otrzymania standardu o niskiej jakości w produkcie końcowym.

Czytaj więcej:
Barwniki 108
Maszyny 558