Znaczenie koloru w przetwórstwie tworzyw sztucznych


Idąc za tymi definicjami koloru należy stwierdzić, że jest on częściowo subiektywnym fenomenem o nieskończonej zmienności. I dokładnie ta zmienność czyni postrzeganie koloru tak trudnym. Dlatego też posiadanie obiektywnego systemu do pomiaru i komunikacji koloru jest tak ważne. Również w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

To wszystko sprawia, że w przetwórstwie tworzyw sztucznych tak ważny jest odpowiedni dobór produktów do pomiaru koloru. Właściwe urządzenia usuwają bowiem subiektywność z identyfikacji koloru przez bezpośredni pomiar fal światła, które ludzkie oko postrzega jako kolor.

Klucz do kontroli koloru leży w zdolności do pomiaru koloru w podstawowej strukturze - wizualnych fal światła - i dochodzeniu do absolutnych wartości
Numerycznych, co pozwala precyzyjnie opisać specyficzny kolor. Ten cel jest nieosiągalny bez obiektywnych i dokładnych urządzeń pomiarowych. Urządzenia odbierają kolor w taki sam sposób jak ludzkie oko.

Znaczenie koloru w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Takie urządzenia gromadzą i interpretują długość fali światła odbitego od obiektu. Ale w przeciwieństwie do człowieka instrument mierzy kolor interpretując odbite światło jako wartości numeryczne z wykluczeniem indywidualnych wad ludzkiego oka. Numeryczny pomiar koloru oznacza dla wszystkich umieszczonych w łańcuchu dostaw porozumiewanie się uniwersalnym językiem koloru. Ten nowy język pozwala na porównanie zmierzonego koloru z ustaloną specyfikacją. Umożliwia to kontrolę koloru i utrzymywanie go z przyjętymi tolerancjami na każdym kroku procesu produkcji lub w łańcuchu dostaw.

Od momentu powstania numerycznej kontroli koloru zmieniło się bardzo
dużo. Dzisiaj specjalne produkty mierzą, przesyłają i pomagają kontrolować kolor. W największej mierze odpowiedzialna za nowy język koloru jest spektrofotometria.

Spektrofotometry są najbardziej dokładnymi, użytecznymi i elastycznymi urządzeniami do pomiaru barwy. Korzysta z nich również branża tworzyw sztucznych. Mierzą światło odbite od obiektu w wielu punktach. Pomiar odbywa się w zakresie światła widzialnego, a wynikiem są dane spektralne koloru. Dwa różne niekontrolowane komponenty koloru - obserwator i źródło światła - są kontrolowane, a dane spektralne koloru są zapisywane urządzeniem.

Spektrofotometry mierzą skład światła przed interpretacją obserwatora lub urządzenia oraz bez wpływu światła zewnętrznego. Wynik jest przedstawiany jako wartości odbiciowe, które są graficznie interpretowane w formie krzywej spektralnej. Ta krzywa jest przyporządkowana tylko jednemu kolorowi.

Wykorzystano m.in. informacje przedstawione przez firmę X-Rite podczas zorganizowanej przez nią konferencji na targach Plastpol 2008


brak
 

Spektrofotometry stacjonarne i przenośne do pomiaru barwy, mierniki połysku

Polska