Znaczenie koloru w przetwórstwie tworzyw sztucznych


Ten przykład ilustruje dlaczego coraz częściej producenci włączają zarządzanie kolorem w łańcuch dostaw. Wytwórcy mogą użyć urządzeń do pomiaru barwy i stosownego oprogramowania w celu dokładnego ustalenia numerycznego standardu barwy i ustawienia odchyłek tolerancji. Używając tych samych typów urządzeń dostawcy mogą mierzyć i zatwierdzać kolor na każdym etapie łańcucha dostaw, zapewniając pełną zgodność koloru i utrzymanie ustalonego przez producentów standardu. Często, początkowy koszt dostawców na urządzenia do pomiaru barwy jest więcej niż zrównoważony. Dzieje się tak za sprawą eliminacji pojedynczych zamówień materiałów i surowców, które nie odpowiadają jednak przyjętym tolerancjom koloru.

Zgodność międzyurządzeniowa pomiędzy poszczególnymi urządzeniami do pomiaru barwy i specjalne oprogramowanie w wersji sieciowej pozwala wytwórcom tworzyć połączenia sieci internetowej z fabryką lub pomiędzy fabrykami. Wszystko to odbywa się po to, aby ułatwić zapisywanie danych koloru, precyzyjną komunikację koloru i pełną kontrolę nad recepturowaniem oraz kontrolą jakości barwy. Takie oprogramowanie w wersji sieciowej pozwala w dodatku na precyzyjne i natychmiastowe przesyłanie danych do każdego miejsca w świecie.

Znaczenie koloru w przetwórstwie tworzyw sztucznych

W analizowanym zagadnieniu dużą rolę odgrywa odpowiednia wiedza o numerycznym pomiarze i kontroli koloru. Nie jest możliwe zrozumienie tego w jaki sposób kolor może być mierzony, przesyłany i kontrolowany bez wcześniejszego zrozumienia tego czym jest ów kolor. Ponieważ jest to jeden z powszechnych elementów ludzkiego życia, większość osób bierze kolor za coś zwykłego. Jest jednak inaczej. W rzeczywistości mamy do czynienia ze złożonym fenomenem rządzonym oddziaływaniem fizyki, psychologii, a także indywidualnych doświadczeń i pamięci.

W dużym uproszczeniu, kolor jest rezultatem interakcji pomiędzy światłem, obiektem i obserwatorem. Specyficzny sposób w jaki obiekt modyfikuje światło określa postrzeganie koloru przez obserwatora. Obiekt może modyfikować światło na różne sposoby. Na przykład lity obiekt odbija światło, natomiast przezroczysty obiekt przepuszcza światło. Co więcej źródło światła samo w sobie jest różnorodne.

Światło dzienne, światło żarówki i światło fluorescencyjne każde zawiera wyróżniające je kombinacje długości fali. To co można zobaczyć jako kolor obiektu jest właściwie indywidualną reakcją na unikatową kombinację fal światła przepuszczonego lub odbitego.

Dla przykładu przedmiot wykonany z tworzywa sztucznego jest "czerwony", gdy odbita długość fali jest wizualnie postrzegana i subiektywnie definiowana przez obserwatora jako "czerwona", a nie dlatego, że ów przedmiot posiada wrodzoną i specyficzną "czerwień".


brak
 

Spektrofotometry stacjonarne i przenośne do pomiaru barwy, mierniki połysku

Polska