Znaczenie technologii MAP w branży opakowaniowej

Znaczenie technologii MAP w branży opakowaniowej
Technologia MAP, czyli opakowania ze zmodyfikowaną atmosferą to jedna z technik pakowania. Wprawdzie powstała już ponad 30 lat temu, to jednak od tego czasu jest stale unowocześniania i wzbogacana. Stosowana jest oczywiście z powodzeniem również w naszym kraju, dlatego warto ją bliżej przedstawić.

Technologię MAP (ang. Modified Atmosphere Packaging) wykorzystuje się przy hermetycznym pakowaniu produktów spożywczych w folię. Metoda polega na stworzeniu opakowania ze zmodyfikowaną atmosferą, czyli takiego, w którym zmieniono powietrze. Pomaga to w wydłużeniu dopuszczalnego okresu przechowywania produktu.

Przy tego rodzaju pakowaniu stosuje się zjawiska spotykane w fizjologii pozbiorczej warzyw i owoców przechowywanych w warunkach kontrolowanej atmosfery. W ramach pakowania tą techniką wykorzystuje się najczęściej dwutlenek węgla, azot i tlen. Niekiedy do modyfikacji atmosfery używa się również innych gazów, ale stanowią one zdecydowaną mniejszość. Produkty spożywcze pakowane są więc w rozmaite kombinacje trzech wymienionych gazów, w zależności od ich właściwości fizycznych i chemicznych.

Jedną z najważniejszych zalet MAP jest możliwość przedłużenia dopuszczalnego okresu magazynowania produktu. Odbywa się to dzięki zwolnieniu tempa rozwijania się drobnoustrojów. Osiągnięcie takiego stanu w oczywisty sposób wpływa na redukcję strat ponoszonych przez producentów i sprzedawców. Oto bowiem oferowany przez nich produkt przez znacznie dłuższy okres czasu nadaje się do spożycia.

Szacunki pokazują, że za sprawą technik MAP można zwiększyć długość przechowywania produktu o 50 - 500 proc. By podkreślić zalety MAP często podaje się przykład, w którym sklep oferujący co dziesięć dni produkty o okresie przechowywania trzech dni i nie pakowane techniką MAP będzie mógł obsłużyć tylko jedną trzecią swoich klientów. Dla porównania tę samą żywność w opakowaniu z MAP, ale już z dziesięciodniowym okresem przechowywania będą mogli nabyć wszyscy klienci danego sklepu.

Inne korzyści przynoszone przez omawianą technologię to zachowanie kształtu, smaku i barwy produktu, ochrona przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i różnego rodzaju zakażeniami mikrobiologicznymi. Ponadto pakowanie w atmosferach ochronnych pozwala w pewnym zakresie wyeliminować substancje chemiczne dodawane do żywności. Odbiorca otrzymuje więc produkt bardziej naturalny.

W technologii MAP rozróżnia się dwa sposoby modyfikowania atmosfery. Metodę pasywną i aktywną.

Z pierwszą spotykamy się wtedy, gdy optymalny skład atmosfery powstaje za sprawą "oddychania" produktu i dyfuzji gazów przez folie o właściwie dobranej przepuszczalności dla gazów. Folie tego typu powstają z takich tworzyw jak polietylen o bardzo niskiej gęstości, orientowany polipropylen, PVC, EVA (octan etylenowinylu).