Znaczenie technologii MAP w branży opakowaniowej


Wybierając folię dla potrzeb tej technologii trzeba jednak zwracać baczną uwagę na jej zdolności odnośnie przepuszczania gazów i pary wodnej. Dobrą barierowość względem gazów, choć często połączoną ze słabą barierowością względem pary wodnej, przynoszą choćby takie materiały jak polichlorek winylidenu (PVdC), kopolimer etylenu z alkoholem winylowym (EVOH).

Z przykładem takiego właśnie pasywnego sposobu modyfikacji atmosfery spotykamy się m.in. przy pakowaniu warzyw i owoców. "Oddychają" one, czyli zużywają tlen i wydzielają dwutlenek węgla z różną intensywnością. Gdy tlenu jest mniej niż 10 proc. wówczas ta intensywność spada. Proces starzenia produktów hamowany jest dodatkowo przez podwyższone stężenie CO2. Owoce i warzywa "oddychają" wolniej i dzięki temu dłużej zachowują świeżość.

Drugi ze sposobów modyfikowania atmosfery, nazywany aktywnym, występuje zaś wtedy, gdy mamy do czynienia z zastąpieniem naturalnej atmosfery w opakowaniu przez mieszaninę gazów, przy czym musi się to odbywać już w trakcie samego pakowania. Pomagają w tym odpowiednie urządzenia.

Szczegółowe zasady funkcjonowania opakowań MAP wyglądają dość skomplikowanie. Wspomniane wcześniej warzywa lub owoce umieszczone w zamkniętym opakowaniu z folii z tworzywa sztucznego zużywają tlen i wydzielają dwutlenek węgla. Gdy stężenie tlenu wewnątrz opakowania spadnie poniżej 10 proc., wówczas intensywność oddychania zaczyna się zmniejszać. Jednocześnie tlen oraz dwutlenek węgla dyfundują poprzez folię - tlen do środka opakowania, a dwutlenek węgla na zewnątrz.

Dyfuzja gazów zależy od różnicy ich stężeń wewnątrz i na zewnątrz opakowania. Modyfikacja składu gazowego wewnątrz opakowania jest z kolei wypadkową rodzaju folii, jej grubości, masy produktu w opakowaniu, temperatury, intensywności oddychania produktu. Ze względu na duże różnice właściwości folii pod względem przepuszczalności dla dwutlenku węgla, tlenu i pary wodnej, należy do pakowania używać tylko takiego rodzaju folii, jaki jest zalecany przez producenta materiałów opakowaniowych do danego gatunku warzyw lub owoców.

Do pakowania w technologii MAP wykorzystuje się szereg urządzeń. Są to choćby komory próżniowe (VC), tzw. snorkel type, urządzenia formująco-napełniająco-zgrzewające (HFFS) w układzie pionowym, urządzenie termoformująco - napełniająco - zgrzewające (TFFS).

Atmosfery zmodyfikowane mają szczególne zastosowanie m.in. w pakowaniu:
  • wędlin i wyrobów plastrowatych. Dużą popularnością w przemyśle cieszą się rozwiązania polegające na pakowaniu całych wędlin w opakowania zbiorcze, które otwierane są krótko przed ekspozycją w ladach chłodniczych w punkcie sprzedaży
  • mięsa świeżego w opakowania zbiorcze i opakowania indywidualne
  • świeżej surowej wołowiny i wieprzowiny w tzw. opakowaniach konsumenckich
  • świeżego surowego i po obróbce termicznej drobiu.
  • warzyw i owoców.