Związki zaczynają negocjacje w ZAT S.A.

Związki zaczynają negocjacje… Spotkanie wprowadzające do negocjacji pakietu socjalnego, z udziałem inwestora i przedstawicieli związków zawodowych działających w ZAT S.A., odbyło się 22 lutego br. w Sali konferencyjnej tarnowskich Azotów. Negocjacje pakietu socjalnego są kolejnym, po szczegółowym badaniu spółki w tzw. data room, elementem procesu prywatyzacji ZAT S.A. realizowanym w okresie wyłączności PCC na nabycie 80% akcji tarnowskich Azotów. Termin wyłączności mija 10 marca br.

W pierwszej części spotkania udział wzięli m.in.: inwestor - Prezes i Właściciel PCC AG, Waldemar Preussner, jego doradca – Piotr Maciejewski oraz przedstawiciele czterech działających w tarnowskich Azotach organizacji związkowych: przew. KP NSZZ „Solidarność” Andrzej Sikora, przew. NSZZ Pracowników ZAT S.A. – Zygmunt Barger, przew. Rady AZZ - Wiesław Kopek, przew. Komisji Zakładowej ZZ „Kontra” – Leszek Laska. Jak poinformowali szefowie związków – podczas ponad godzinnej rozmowy skierowano do inwestora szereg pytań i uwag dotyczących procesu prywatyzacji, pakietu inwestycyjnego i pakietu socjalnego. Ustalono termin rozpoczęcia negocjacji na środę, 1 marca.

W drugiej części spotkania z udziałem przedstawicieli inwestora PCC AG uczestniczyła blisko 60 - osobowa reprezentacja pracowników ZAT S.A. Prócz związkowców obecni byli m.in. przedstawiciele Zarządu i Dyrekcji ZAT S.A., spółek zależnych, członkowie działającego w Azotach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Inwestor zaprezentował grupę kapitałową PCC, omówił m.in. obecną kondycję firmy, plany rozwojowe i prognozowane wyniki do 2009 roku.
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8

Reportaże

Forum