Zysk netto Plast-Boxu wzrósł o jedną czwartą

Zysk netto Plast-Boxu wzrósł o jedną czwartą
W 2012 r. Plast-Box zwiększył skonsolidowane przychody i zysk netto o 24% w porównaniu z 2011 r. Wyniosły one odpowiednio 123,1 mln zł i 4,77 mln zł. Zysk EBITDA wzrósł o 45% do poziomu 14,9 mln zł, a tym samym Plast-Box przekroczył prognozę zysku netto o 18%, prognozę EBITDA o 7% oraz prognozę sprzedaży o 1,7%. Wzrost przychodów i rentowności był m.in. wynikiem zwiększenia eksportu o 27% do poziomu 76,74 mln zł. Sprzedaż krajowa wyniosła 46,36 mln zł, co stanowiło wzrost o 19% w stosunku do 2011.

Wzrost wyników finansowych jest m.in. efektem poszerzania oferty produktowej, w której coraz większy udział odgrywają skrzynie i produkty użytkowe: kosze, skrzynki na narzędzia, pudełka do przechowywania, pojemniki na żywność itp.

W latach 2010-2012 Plast-Box zrealizował inwestycje o wartości ok. 50 mln zł, z tego ok. 40 mln zł bezpośrednio w moce produkcyjne. Plast-Box dostarcza swoje produkty do niemal wszystkich krajów europejskich. W 2012 roku eksport stanowił już ponad 62% przychodów. Największe wzrosty eksportu w 2012 r. Plast-Box odnotował na rynku ukraińskim (o 35,6%), rosyjskim (o 30,3%), brytyjskim (o 24,1%) oraz niemieckim (o 15,9%).

- W 2013 zamierzamy kontynuować zwiększanie sprzedaży eksportowej - mówi Krzysztof Pióro, prezes firmy. - Planujemy wzrost sprzedaży na Zachodzie do naszych stałych klientów, umocnienie się u nowo pozyskanych w ostatnim czasie, a także wciąż zdobywanie nowych nabywców. Chcemy też odważniej wkraczać na Wschód, znacząco zwiększając sprzedaż do Rosji.

W 2013 roku Plast-Box planuje również dalszy wzrost sprzedaży produktów firmom spożywczym. Ich udział w sprzedaży Plast-Boxu jest obecnie większy niż firm budowlanych i chemicznych, z którymi przez wiele lat utożsamiany był słupski producent opakowań. Na 2013 rok Plast-Box zakłada także kolejne inwestycje, m.in. zakup nowych form do produkcji, modernizacje wewnątrz fabryki w celu zwiększenia zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wdrożenie nowego systemu informatycznego.

Na 2013 rok Plast-Box prognozuje wzrost skonsolidowanych przychodów do 144,53 mln zł, czyli o 17,4% w stosunku do roku ubiegłego. EBITDA ma zwiększyć się o 19,5% do 17,79 mln zł, a zysk netto aż o 37,3% do 6,55 mln zł. W 2013 roku zarząd zamierza przystąpić do opracowania nowej strategii rozwoju na lata 2014-2016.