Żywiec Zdrój w grupie inicjatywnej na rzecz budowy systemu kaucyjnego

Żywiec Zdrój w grupie inicjatywnej…

Dwa lata opóźnienia w ustawodawstwie, niemożliwy do zrealizowania termin wprowadzenia w życie systemu kaucyjnego i błędy regulacyjne to główne wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie branża napojowa. Najwięksi producenci w Polsce, w tym Żywiec Zdrój S.A., łączą siły by jak najszybciej powołać operatora niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce i wspólnie wypracować efektywne rozwiązania chroniące środowisko.

To na producentach wód i napojów spoczywa obowiązek utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego, o którego wdrożenie cała branża napojowa walczyła od kilku lat. Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zakłada, że system wejdzie w życie z początkiem 2025 roku i że na rynku może być kilku operatorów. Najwięksi producenci w Polsce, na czele z Żywiec Zdój, połączyli siły by jak najszybciej powołać jednego operatora i usprawnić prace nad systemem. A jest nad czym pracować, bo polskie firmy mają bardzo mało czasu, nieco ponad rok, na wdrożenie przepisów w życie. Z doświadczeń innych krajów europejskich wynika, że na zbudowanie sprawnego systemu potrzeba nawet ponad dwóch lat.

- System kaucyjny to jedyne efektywne rozwiązanie zapewniające zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu opakowań z plastiku, o które walczyliśmy od kilku lat. Cieszy więc fakt, że ustawa w końcu została uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP. Niestety pomimo naszych wielokrotnych apeli o przyspieszenie prac, rządzący przedłużali proces, by w efekcie postawić producentów przed wyzwaniem zbudowania systemu w rok. Jeśli nam się to nie uda, cała branża będzie płacić wielomilionowe kary. Już teraz wiemy, że nie ma szans by system powstał do 1 stycznia 2025 r. To po prostu nierealne. Postanowiliśmy jednak połączyć siły z innymi producentami i zrobić wszystko, żeby stworzyć prosty, efektywny system i wdrożyć go jak najszybciej. Naszym celem jest wspólne wyłonienie jednego operatora. Chcemy uniknąć chaosu, jaki mógłby powstać przy powołaniu kilku podmiotów. Walczymy z całych sił o jak najszybsze wdrożenie prac, gdyż naszym priorytetem jest natura. Żywiec Zdrój od kilku lat sam finansuje zbiórkę równowartości 100% plastiku wprowadzonego na rynek - działanie to podejmuje we współpracy z organizacją odzysku Rekopol. Możliwość systemowego odzyskiwania butelek PET i wykorzystywania prawie całego tworzywa z rynku jest naszym zdaniem krokiem milowym na rzecz ochrony środowiska. System kaucyjny podniesie poziom zbiórki o kilkadziesiąt procent względem obecnego stanu, przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz ograniczenia zaśmiecania natury. Pamiętajmy, że plastikowe butelki nigdy nie powinny się znaleźć w lesie czy w parku. To cenne tworzywo, które z naszych domów powinno trafić, za pomocą systemu kaucyjnego, do recyklera - mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju Żywiec Zdrój.

System kaucyjny, nad którym pracuje grupa inicjatywna, powinien zapewnić spełnienie wymogów wynikających z unijnej dyrektywy Single Use Plastics dotyczących poziomów użycia surowców wtórnych (recyklatu) w nowych opakowaniach. W skład grupy inicjatywnej, oprócz Żywiec Zdrój S.A., wchodzą: Carlsberg Polska Sp. z o.o., Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., Grupa Maspex Sp. z o.o., Grupa Żywiec Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Nestle Polska S.A., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Red Bull Sp. z o.o.

Zdjęcie: depositphotos.com

Reportaże

Forum